Đọc Sách Ngàn Lần tập 13 / 13 - Phàm Là Người Đều Nên Đọc Sách

(Lượt thính pháp: 208 Lượt xem)

Đọc Sách Ngàn Lần tập 12 / 13 - Đọc Sách Chính Là Nội Học

(Lượt thính pháp: 203 Lượt xem)

Đọc Sách Ngàn Lần tập 11 / 13 - Đọc Sách Thay Đổi Tâm Mình Biến Thành Phong Phạm Cho Mọi Người

(Lượt thính pháp: 352 Lượt xem)

Đọc Sách Ngàn Lần tập 10 / 13 - Khổ Tâm Của Người Xưa

(Lượt thính pháp: 331 Lượt xem)

Đọc Sách Ngàn Lần tập 9 / 13 - Đọc Sách Để Tâm Thanh Tịnh Tiết Chế Dục Vọng

(Lượt thính pháp: 342 Lượt xem)

Đọc Sách Ngàn Lần tập 8 / 13 - Đọc Sách Sẽ Không Còn Ăn Nói Tùy Tiện

(Lượt thính pháp: 127 Lượt xem)

Đọc Sách Ngàn Lần tập 7 / 13 - Nghiệp Chướng Tiêu Trừ Mới Sanh Trí Huệ

(Lượt thính pháp: 161 Lượt xem)

Đọc Sách Ngàn Lần tập 6 / 13 - Tâm Địa Thanh Minh, Chánh Khí Tự Đầy Đủ

(Lượt thính pháp: 146 Lượt xem)

Đọc Sách Ngàn Lần tập 5 / 13 - Đọc Sách Khiến Thay Da Đổi Thịt

(Lượt thính pháp: 171 Lượt xem)

Đọc Sách Ngàn Lần tập 4 / 13 - Đọc Sách Hiển Bày Tự Tánh

(Lượt thính pháp: 156 Lượt xem)

Đọc Sách Ngàn Lần tập 3 / 13 - Một Môn Thâm Nhập Cho Đến Khi Khai Ngộ

(Lượt thính pháp: 143 Lượt xem)

Đọc Sách Ngàn Lần tập 2 / 13 - Đọc Sách Vì Tu Giới, Định, Khai Huệ

(Lượt thính pháp: 124 Lượt xem)

Đọc Sách Ngàn Lần tập 1 / 13 - Công Phu Của Trẻ Nhỏ Từ Tư Thế Đọc Sách Mà Bắt Đầu

(Lượt thính pháp: 117 Lượt xem)

Tiếng Việt English

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây