1
138 lượt xem
2
24 lượt xem
3
11 lượt xem
4
9 lượt xem
5
30 lượt xem
6
25 lượt xem
Phat Dan Chua Tan Vien Thang 4 2015 Chuatanvien
41 lượt xem
Phat Dan Chua Tan Vien Thang 4 2015 Chuatanvien
5 lượt xem
Phat Dan Chua Tan Vien Thang 4 2015 Chuatanvien
5 lượt xem
Phat Dan Chua Tan Vien Thang 4 2015 Chuatanvien
7 lượt xem
Phat Dan Chua Tan Vien Thang 4 2015 Chuatanvien
2 lượt xem
Phat Dan Chua Tan Vien Thang 4 2015 Chuatanvien
14 lượt xem
Khoá Tu Mùa Hè 2016 Đợt 1 - Chùa Khai Nguyên
66 lượt xem
Khoá Tu Mùa Hè 2016 Đợt 1 - Chùa Khai Nguyên
40 lượt xem
Khoá Tu Mùa Hè 2016 Đợt 1 - Chùa Khai Nguyên
26 lượt xem
Khoá Tu Mùa Hè 2016 Đợt 1 - Chùa Khai Nguyên
10 lượt xem
Khoá Tu Mùa Hè 2016 Đợt 1 - Chùa Khai Nguyên
11 lượt xem
Khoá Tu Mùa Hè 2016 Đợt 1 - Chùa Khai Nguyên
12 lượt xem
Đại Đức Thích Đạo Thịnh
26 lượt xem
Đại Đức Thích Đạo Thịnh
61 lượt xem
Đại Đức Thích Đạo Thịnh
8 lượt xem
Thầy Và Mẹ
72 lượt xem
Đại Đức Thích Đạo Thịnh
17 lượt xem
Đại Đức Thích Đạo Thịnh
10 lượt xem
Hoa Thuong Tinh Khong Phap Hoi Tai Singapore 2015 82
25 lượt xem
Hoa Thuong Tinh Khong Phap Hoi Tai Singapore 2015 81
25 lượt xem
Hoa Thuong Tinh Khong Phap Hoi Tai Singapore 2015 80
5 lượt xem
Hoa Thuong Tinh Khong Phap Hoi Tai Singapore 2015 78
5 lượt xem
Hoa Thuong Tinh Khong Phap Hoi Tai Singapore 2015 77
2 lượt xem
Hoa Thuong Tinh Khong Phap Hoi Tai Singapore 2015 76
7 lượt xem
Thiếu Lâm
10 lượt xem
Chú tiểu ngây thơ
19 lượt xem
Chú tiểu ngây thơ
3 lượt xem
Chú tiểu ngây thơ
11 lượt xem
Chú tiểu ngây thơ
2 lượt xem
Chú tiểu ngây thơ
2 lượt xem
Phaphoitrungphongtamthoiheniem Chuakhainguyen0211
143 lượt xem
Canh Chua Khai Nguyen 10 2015 0048
29 lượt xem
Canh Chua Khai Nguyen 10 2015 0049
23 lượt xem
Canh Chua Khai Nguyen 10 2015 0047
9 lượt xem
Canh Chua Khai Nguyen 10 2015 0045
6 lượt xem
Canh Chua Khai Nguyen 10 2015 0046
3 lượt xem
Danhhieuphattrongkinhsamhoi 83 1
27 lượt xem
Danhhieuphattrongkinhsamhoi 84 1
11 lượt xem
Danhhieuphattrongkinhsamhoi 85 1
8 lượt xem
Danhhieuphattrongkinhsamhoi 86 1
6 lượt xem
Danhhieuphattrongkinhsamhoi 87 1
6 lượt xem
Danhhieuphattrongkinhsamhoi 88 1
2 lượt xem
Phật A Mi Đà
23 lượt xem
Phật A Mi Đà
6 lượt xem
Phật A Mi Đà
5 lượt xem
Phật A Mi Đà
7 lượt xem
Phật A Mi Đà
2 lượt xem
Phật A Mi Đà
6 lượt xem
Đại Thế Chí Bồ Tát
15 lượt xem
Đại Thế Chí Bồ Tát
2 lượt xem
Đại Thế Chí Bồ Tát
2 lượt xem
Đại Thế Chí Bồ Tát
1 lượt xem
Đại Thế Chí Bồ Tát
0 lượt xem
Đại Thế Chí Bồ Tát
5 lượt xem
Quan The Am 1
26 lượt xem
Quan The Am Bo Tat 3
5 lượt xem
Su Tich Quan The Am Bo Tat
4 lượt xem
Quán Thế Âm Bồ Tát
5 lượt xem
Quán Thế Âm Bồ Tát
2 lượt xem
Quán Thế Âm Bồ Tát
2 lượt xem
Y Nghia Chu Giai Thoat 4096x2807
39 lượt xem
Y Nghia Chu Giai Thoat 2048x1403
5 lượt xem
Y Nghia Chu Giai Thoat 1024x701
3 lượt xem
Y Nghia Chu Giai Thoat 1024
6 lượt xem
Y Nghia Chu Giai Thoat 1024
1 lượt xem
Wish Fulfilling Mantra Om Padmo Ushnisha Vimale Hum Phat Mantra
1 lượt xem
Địa Ngục Biến Tướng Đồ 88
13 lượt xem
Địa Ngục Biến Tướng Đồ 89
8 lượt xem
Địa Ngục Biến Tướng Đồ 90
4 lượt xem
Địa Ngục Biến Tướng Đồ 91
2 lượt xem
Địa Ngục Biến Tướng Đồ 92
3 lượt xem
Địa Ngục Biến Tướng Đồ 93
2 lượt xem
Hộ Pháp
4 lượt xem
Hộ Pháp
1 lượt xem
Hộ Pháp
1 lượt xem
Hộ Pháp
0 lượt xem
Hộ Pháp
1 lượt xem
Hộ Pháp
2 lượt xem
Cham Diem Trai He Khoa Tu Mua He 2014 Chua Khai Nguyen Mx0a4211 1266x844 1
5 lượt xem
Cham Diem Trai He Khoa Tu Mua He 2014 Chua Khai Nguyen Mx0a4210 1266x844 1
0 lượt xem
Cham Diem Trai He Khoa Tu Mua He 2014 Chua Khai Nguyen Mx0a4209 1266x844 1
1 lượt xem
Cham Diem Trai He Khoa Tu Mua He 2014 Chua Khai Nguyen Mx0a4203 1266x844 1
3 lượt xem
Cham Diem Trai He Khoa Tu Mua He 2014 Chua Khai Nguyen Mx0a4201 1266x844 1
4 lượt xem
Cham Diem Trai He Khoa Tu Mua He 2014 Chua Khai Nguyen Mx0a4184 1500 1
1 lượt xem
Khoa Tu Sinh Vien Huong Tu Bi Chua Khai Nguyen Thang 4 2014 Mx0a6308 1620x1080
6 lượt xem
Khoa Tu Sinh Vien Huong Tu Bi Chua Khai Nguyen Thang 4 2014 Mx0a6305 1920x1080
1 lượt xem
Khoa Tu Sinh Vien Huong Tu Bi Chua Khai Nguyen Thang 4 2014 Mx0a6304 1620x1080
0 lượt xem
Khoa Tu Sinh Vien Huong Tu Bi Chua Khai Nguyen Thang 4 2014 Mx0a6303 1620x1080
1 lượt xem
Khoa Tu Sinh Vien Huong Tu Bi Chua Khai Nguyen Thang 4 2014 Mx0a6302 1620x1080
0 lượt xem
Khoa Tu Sinh Vien Huong Tu Bi Chua Khai Nguyen Thang 4 2014 Mx0a6301 1620x1080
0 lượt xem
Wsrff 1024x683
7 lượt xem
Tet
3 lượt xem
Tet 1024x683
1 lượt xem
Wsrff
0 lượt xem
Sdfgg
2 lượt xem
Sdfgg 1024x683
2 lượt xem
Chu Dai Bi 03
2 lượt xem
Chu Dai Bi Tieng Phan
2 lượt xem
Chugiaithoatquasunhind1
2 lượt xem
Chuphoamamenh
3 lượt xem
Chuphoamamidaphat
2 lượt xem
Chuphoamamviet
0 lượt xem
Chuatanvien
1 lượt xem
Chuatanvien
3 lượt xem
Chuatanvien
1 lượt xem
Chuatanvien
6 lượt xem
Chuatanvien
1 lượt xem
Chuatanvien
1 lượt xem
1270467616
0 lượt xem
1270467696
1 lượt xem
1270467738
0 lượt xem
1270467782
1 lượt xem
1270467844
3 lượt xem
1270468221
0 lượt xem
1268053891
3 lượt xem
1268054133
0 lượt xem
1268054168
3 lượt xem
1268054210
0 lượt xem
1270360000
0 lượt xem
1270360067
1 lượt xem
1246857013
2 lượt xem
1268052329
2 lượt xem
1268052720
2 lượt xem
1268052951
1 lượt xem
1268053939
0 lượt xem
1268054106
1 lượt xem
Tây Phương Tam Thánh
5 lượt xem
Tây Phương Tam Thánh
2 lượt xem
Tây Phương Tam Thánh
1 lượt xem
Tây Phương Tam Thánh
0 lượt xem
Tây Phương Tam Thánh
1 lượt xem
Tây Phương Tam Thánh
2 lượt xem
Khoa Tu Sinh Vien Thang1 Chua Khai Nguyen 20160018
3 lượt xem
Khoa Tu Sinh Vien Thang1 Chua Khai Nguyen 20160016
1 lượt xem
Khoa Tu Sinh Vien Thang1 Chua Khai Nguyen 20160017
3 lượt xem
Khoa Tu Sinh Vien Thang1 Chua Khai Nguyen 20160015
1 lượt xem
Khoa Tu Sinh Vien Thang1 Chua Khai Nguyen 20160014
0 lượt xem
Khoa Tu Sinh Vien Thang1 Chua Khai Nguyen 20160013
2 lượt xem
Tu Thien Ha Giang Nam 2015 0046
2 lượt xem
Tu Thien Ha Giang Nam 2015 0045
0 lượt xem
Tu Thien Ha Giang Nam 2015 0044
2 lượt xem
Tu Thien Ha Giang Nam 2015 0043
2 lượt xem
Tu Thien Ha Giang Nam 2015 0041
1 lượt xem
Tu Thien Ha Giang Nam 2015 0042
4 lượt xem
Hoadang0024
3 lượt xem
Hoadang0025
0 lượt xem
Hoadang0018
1 lượt xem
Hoadang0019
0 lượt xem
Hoadang0020
0 lượt xem
Hoadang0021
0 lượt xem
Mx0a3762
5 lượt xem
Mx0a3767
2 lượt xem
Mx0a3768
2 lượt xem
Mx0a3770
2 lượt xem
Mx0a3772
2 lượt xem
Mx0a3774
2 lượt xem
Mx0a2703
6 lượt xem
Mx0a2705
0 lượt xem
Mx0a2708
0 lượt xem
Mx0a2710
0 lượt xem
Mx0a2711
2 lượt xem
Mx0a2715
0 lượt xem
Phat Dan Chua Tan Vien Thang 4 2015 Chuatanvien
4 lượt xem
Phat Dan Chua Tan Vien Thang 4 2015 Chuatanvien
0 lượt xem
Phat Dan Chua Tan Vien Thang 4 2015 Chuatanvien
0 lượt xem
Phat Dan Chua Tan Vien Thang 4 2015 Chuatanvien
2 lượt xem
Phat Dan Chua Tan Vien Thang 4 2015 Chuatanvien
1 lượt xem
Phat Dan Chua Tan Vien Thang 4 2015 Chuatanvien
1 lượt xem
Cuoc Doi Duc Phat Thich Ca Mau Ni Buddha 1 01024
1 lượt xem
Cuoc Doi Duc Phat Thich Ca Mau Ni Buddha 1 01025
0 lượt xem
Cuoc Doi Duc Phat Thich Ca Mau Ni Buddha 1 01026
3 lượt xem
Cuoc Doi Duc Phat Thich Ca Mau Ni Buddha 1 01027
0 lượt xem
Cuoc Doi Duc Phat Thich Ca Mau Ni Buddha 1 01028
0 lượt xem
Cuoc Doi Duc Phat Thich Ca Mau Ni Buddha 1 01006
0 lượt xem
Ngay7 Cam Trai20098
9 lượt xem
Ngay7 Cam Trai20099
1 lượt xem
Ngay7 Cam Trai20100
0 lượt xem
Ngay7 Cam Trai20101
2 lượt xem
Ngay7 Cam Trai20102
1 lượt xem
Ngay7 Cam Trai20103
2 lượt xem
Tieu Canh Le Hoi Hoa Hong Tai Chua Khai Nguyen Thang7 20170 1
3 lượt xem
Tieu Canh Le Hoi Hoa Hong Tai Chua Khai Nguyen Thang7 201765 1
0 lượt xem
Tieu Canh Le Hoi Hoa Hong Tai Chua Khai Nguyen Thang7 201764 1
0 lượt xem
Tieu Canh Le Hoi Hoa Hong Tai Chua Khai Nguyen Thang7 201763 1
0 lượt xem
Tieu Canh Le Hoi Hoa Hong Tai Chua Khai Nguyen Thang7 201762 1
1 lượt xem
Tieu Canh Le Hoi Hoa Hong Tai Chua Khai Nguyen Thang7 201761 1
1 lượt xem
Kinh Đại Báo Phụ Mẫu trọng ân 028
1 lượt xem
Kinh Đại Báo Phụ Mẫu trọng ân 029
0 lượt xem
Kinh Đại Báo Phụ Mẫu trọng ân 030
0 lượt xem
Kinh Đại Báo Phụ Mẫu trọng ân 031
0 lượt xem
Kinh Đại Báo Phụ Mẫu trọng ân 032
0 lượt xem
Kinh Đại Báo Phụ Mẫu trọng ân 033
1 lượt xem
Bức tranh khái quát về vũ trụ quan và giai đoạn chuyển tiếp sau khi chết
5 lượt xem
01
0 lượt xem
02
0 lượt xem
03
0 lượt xem
04
0 lượt xem
05
0 lượt xem
06
0 lượt xem
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây