Nhị Thập Tứ Hiếu - 24 Tấm Gương Hiếu Thảo - 05/ Tử Lộ - Vác Gạo Nuôi Cha Mẹ - Carrying Rice to Feed His Parents

(Lượt thính pháp: 263 Lượt xem)

24 gương hiếu thảo Nhị thập tứ hiếu 4/4

(Lượt thính pháp: 782 Lượt xem)

24 gương hiếu thảo Nhị thập tứ hiếu 3/4

(Lượt thính pháp: 790 Lượt xem)

24 gương hiếu thảo Nhị thập tứ hiếu 2/4

(Lượt thính pháp: 782 Lượt xem)

24 gương hiếu thảo Nhị thập tứ hiếu 1/4

(Lượt thính pháp: 756 Lượt xem)

Lòng Hiếu Thảo Của Vua Thuấn, Phần 8

(Lượt thính pháp: 846 Lượt xem)

Lòng Hiếu Thảo Của Vua Thuấn, Phần 7

(Lượt thính pháp: 803 Lượt xem)

Lòng Hiếu Thảo Của Vua Thuấn, Phần 6

(Lượt thính pháp: 810 Lượt xem)

Lòng Hiếu Thảo Của Vua Thuấn, Phần 5

(Lượt thính pháp: 763 Lượt xem)

Lòng Hiếu Thảo Của Vua Thuấn, Phần 4

(Lượt thính pháp: 781 Lượt xem)

Lòng Hiếu Thảo Của Vua Thuấn, Phần 3

(Lượt thính pháp: 768 Lượt xem)

Lòng Hiếu Thảo Của Vua Thuấn, Phần 2

(Lượt thính pháp: 760 Lượt xem)

Lòng Hiếu Thảo Của Vua Thuấn, Phần 1

(Lượt thính pháp: 779 Lượt xem)

Phim Lòng Hiếu Thảo Của Vua Thuấn Phim Hoạt Hình

(Lượt thính pháp: 946 Lượt xem)

Nhị Thập Tứ Hiếu, (二十四孝), Full 24 phần Thuyết Minh

(Lượt thính pháp: 1040 Lượt xem)

Nhị Thập Tứ Hiếu, 00/24, Lời Giới Thiệu

(Lượt thính pháp: 898 Lượt xem)

DVD #1: Nhị Thập Tứ Hiếu (giọng Trung Nam)

(Lượt thính pháp: 1278 Lượt xem)

DVD #1: Nhị Thập Tứ Hiếu (giọng Bắc)

(Lượt thính pháp: 1441 Lượt xem)

Nhị Thập Tứ Hiếu, (二十四孝), Tập 23/24, Châu Thọ Xương Từ Quan Tìm Mẹ - Resigning Official Position to Search for His Mother - (giọng Bắc)

(Lượt thính pháp: 1431 Lượt xem)

Nhị Thập Tứ Hiếu, (二十四孝), Tập 22/24, Đường Thị Luôn Cho Mẹ Chồng Bú Sữa - Always Breast feeding Her Mother in law - (giọng Bắc)

(Lượt thính pháp: 1400 Lượt xem)

Nhị Thập Tứ Hiếu, (二十四孝), Tập 05/24, Trọng Do Vác gạo nuôi cha mẹ - Carrying Rice to Feed His Parents - (giọng Bắc)

(Lượt thính pháp: 1507 Lượt xem)

Nhị Thập Tứ Hiếu, (二十四孝), Tập 21/24, Du Kiềm Lâu Nếm phân lòng lo âu - Tasting Excrement and Sadden His Heart - (giọng Bắc)

(Lượt thính pháp: 1641 Lượt xem)

Nhị Thập Tứ Hiếu, (二十四孝), Tập 24/24, Hoàng Đình Kiên Tự Mình Rửa Sạch Bô - Personally Scrubbing the Chamber Pot - (giọng Bắc)

(Lượt thính pháp: 1903 Lượt xem)

Nhị Thập Tứ Hiếu, (二十四孝), Tập 20/24, Mạnh Tông Khóc Làm Măng Mọc - Tears that Brought Bamboo Shoots - (giọng Bắc)

(Lượt thính pháp: 1837 Lượt xem)

Nhị Thập Tứ Hiếu, (二十四孝) , Tập 19/24, Dương Hương Vật Hổ Cứu Cha - Wrestling the Tiger to Save His Father

(Lượt thính pháp: 1715 Lượt xem)

Nhị Thập Tứ Hiếu, (二十四孝) , Tập 18/24, Vương Tường Nằm Trên Băng Chờ Cá Chép Lying on Ice in Search of Carp - (giọng Bắc)

(Lượt thính pháp: 1712 Lượt xem)

Nhị Thập Tứ Hiếu, (二十四孝) , Tập 17/24, Ngô Mãnh Để Mặc Nhiên Cho Muỗi Hút Máu - He Let Mosquitoes Drink His Blood Freely - (giọng Bắc)

(Lượt thính pháp: 1711 Lượt xem)

Nhị Thập Tứ Hiếu, (二十四孝) , Tập 16/24, Vương Bầu Nghe Sấm Khóc Mộ - Hearing Thunders and Crying by the Grave - (giọng Bắc)

(Lượt thính pháp: 1654 Lượt xem)

Nhị Thập Tứ Hiếu, (二十四孝) , Tập 15/24, Hoàng Hương Quạt Gối Ấm Chăn - Fanning the Pillow and Warming the Blanket - (giọng Bắc)

(Lượt thính pháp: 1702 Lượt xem)

Nhị Thập Tứ Hiếu, (二十四孝) , Tập 14/24, Giang Cách Làm Thuê Nuôi Mẹ - Working to Support His Mother - (giọng Bắc)

(Lượt thính pháp: 1621 Lượt xem)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây