Trở về danh sách Pháp Âm Tổng Hợp - Pháp Âm Tịnh Độ - Pháp Âm Tịnh Tông Học Viện

Index of: home/phapam/data/upload/Admin Login

Key Folder   File   |  

Show/hide statistics
Switch to thumbnail view
_()_ Nam Mô A Di Đà Phật _()_ Kính chào Quý Phật Tử và Quý Thầy Cô - Trên máy tính bấm Alt và click chuột vào link cần tải để tải file mp3 về. - Trên điện thoại thì bấm vào link muốn tải về để im, vài giây sau hiện lên 1 bảng thì chọn dòng --> "Tải liên kết xuống" Nhấp chuột vào hiện danh sách (Switch to list view) bên trên để Nghe Pháp âm
           
Name Size Date Uploaded
1.33 GB 03 June 2021
4.74 GB 03 June 2021
637.70 MB 03 June 2021
2.40 GB 03 June 2021
2.83 GB 03 June 2021
1.47 GB 19 June 2021
2.23 GB 03 June 2021
688.50 MB 03 June 2021
1.54 GB 03 June 2021
109.97 MB 03 June 2021
183.41 MB 03 June 2021
543.22 MB 03 June 2021
315.80 MB 03 June 2021
13.38 GB 03 June 2021
175.14 MB 03 June 2021
1.92 GB 03 June 2021
157.47 MB 09 June 2021
223.31 MB 03 June 2021
66.87 MB 03 June 2021
2.75 GB 03 June 2021
5.29 GB 03 June 2021
2.01 GB 03 June 2021
647.98 MB 03 June 2021
379.29 MB 03 June 2021
879.59 MB 03 June 2021
1-2-danh-hieu-cua-dia-tang-bo-tat-chung-ta-gioi-thieu-don-gian-den-day-thoi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
31.49 MB 03 June 2021
bai-1-giang-de-tu-quy-khoa-tu-mua-he-2018-dot-1-chua-khai-nguyen
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
26.92 MB 03 June 2021
bai-2-giang-de-tu-quy-khoa-tu-mua-he-2018-dot-1-chua-khai-nguyen
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.85 MB 03 June 2021
bai-3-giang-de-tu-quy-khoa-tu-mua-he-2018-dot-1-chua-khai-nguyen
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
30.27 MB 03 June 2021
chia-se-chuyen-hanh-huong-theo-dau-chan-phat
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
29.38 MB 03 June 2021
chung-con-nho-mai-on-thay-beat
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.81 MB 03 June 2021
chungconnhomaionthay-va-5238056
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.89 MB 03 June 2021
chungconnhomaionthay-va-5238056_hq
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.83 MB 03 June 2021
giang-kinh-dia-tang-lan-2-thang-10-dinh-dau
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.83 MB 03 June 2021
index
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
0.0 KB 03 June 2021
noi-nay-co-khoa-tu-ktmh-2017
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.20 MB 03 June 2021
phap-thoai-ngay-1-phap-hoi-cau-sieu-vong-linh-thai-nhi-thang-04-mau-tuat-chua-khai-nguyen
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
30.91 MB 03 June 2021
phap-thoai-ngay-2-phap-hoi-cau-sieu-vong-linh-thai-nhi-thang-04-mau-tuat-chua-khai-nguyen
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
26.59 MB 03 June 2021
sau-tat-ca-thanh-cong-ktmh-2017
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.72 MB 03 June 2021
tap-1-giang-giai-y-nghia-phap-hoi-quan-am-tam-thoi-he-niem-d-d-thich-dao-thinh-nam-2018
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.98 MB 03 June 2021
tap-1-luoc-giang-ve-an-sy-toan-thu-chu-giang-dai-duc-thich-dao-thinh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.68 MB 03 June 2021

This page loaded in 0.030 seconds

dirLIST - PHP Directory Lister v0.3.0
| Flag Counter