Tìm Kinh Sách
 
        Kinh Sách FULL

Đại Tạng Kinh Tiếng Việt

Đại Tạng Kinh Tiếng Việt

Chương 4: Kinh, Luật & Luận đã Phiên Âm tiếng Việt của Tuệ Quang

Kinh, Luật & Luận đã Phiên Âm tiếng Việt của Tuệ Quang
Chúng tôi đã hoàn thành việc phiên âm và lược dịch các kinh điển trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng
và Đại Tạng Chữ Vạn. Tất cả có hơn 10000 bản phiên âm và có thể tải về dưới đây.    
·Phiên Âm Đại Tạng Kinh Đại Chánh Tân Tu CBETA 2018 (download)
·Mục Lục Đại Tạng Đại Chánh Tân Tu
·Phiên Âm Đại Tạng Kinh Chữ Vạn CBETA 2018 (download)
·Mục Lục Đại Tạng Chữ Vạn 
·Hiện Trạng Đại Tạng Kinh 
·Lễ Ra Mắt Từ Điển Phật Học Tuệ Quang (7-2015) 
·Cái Chết Của Mekong, Dòng Sông Phật Giáo (5-2015)
·Chương Trình Thành Lập Đại Tạng Kinh Việt Nam
·Dịch Đại Tạng Kinh bằng Máy Vi Tính
·Chương Trình Trồng Cây Moringa & Jatropha 
·Quan Điểm về Hâm Nóng Toàn Cầu
·Chương Trình Dịch Hán Tạng sang Tiếng Anh
 


Kinh, Luật & Luận đã Dịch tiếng Việt của Tuệ Quang
Xem các Kinh, Luật, Luận  đã được dịch ở Hiện Trạng Đại Tạng Kinh
·Bộ Luận Tạng Tập 25 - Tập 32 (12/2016)
·Kinh Quán Dược Vương Dược Thượng Bồ Tát (Nguyên Hiển) 
·Kinh Pháp Hoa Tam Muội (Nguyên Hiển dịch Việt/Anh -2010) 
·Kinh Kim Cương Bát Nhã Giảng Nghĩa 
·Bảy Bản Tâm Kinh Trong Đại Tạng
·Kinh Đại Bát Niết Bàn (Trung Tâm Liễu Quán - 2008)
·Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã (Chùa Châu Lâm - 2007)
·Kinh Đại Tập Hội Chánh Pháp
·Kinh A Di Đà (Việt/Anh/Pháp)
·Kinh Bát Đại Nhân Giác (Việt/Anh)
·Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật (Việt/Anh)
·Kinh Kim Cương  (Việt/Anh/Pháp)
·Kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Đà-La-Ni (Việt/Anh)
·Mục Lục CBETA Hán Tạng
 

 
Tài Liệu về Đại Tạng Kinh
·Quá Trình Hình Thành Đại Tạng Kinh Hán Văn (HT Thích Thiện Siêu)
·Lịch Sử Phiên Dịch Hán Tạng (HT Phước Sơn)
·Tam Tạng Kinh Điển Trung Hoa (Liễu Pháp)
·Tiểu Sử Các Cao Tăng (Tàn Mộng Tử)
·CBETA and Its Digital Tripitaka (GS Christian Wittern)
·Lược Sử Văn Học Sanskrit và Hán Tạng Phật Giáo (Thích Kiên Định) 
·Đề Nghị Một Đề Cương Biên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam (Giác Ngộ Online) 
 


Kinh, Luật & Luận của Chư Tôn Đức
·Hiện Trạng Đại Tạng Kinh 
·Kinh Pháp Cú (Việt-Anh-Pháp-Đức) 
·Tâm Kinh Bát Nhã. Hòa thượng Thích Trí Thủ dịch
·Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. HT. Thích Trí Nghiêm dịch 
Kinh Đại Bảo Tích (trọn bộ 9 tập). HT. Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Hoa Nghiêm (trọn bộ 8 tập). HT. Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa, Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch
Kinh A Di Đà .Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch

·Kinh Vô Lượng Thọ Phật . Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch

· Kinh Kim Cương. HT.Thích Trí Quang dịch 
Kinh Viên Giác.  HT. Thích Trí Quang dịch
Kinh Duy Ma Cật . HT. Thích Trí Quang dịch
Kinh Địa Tạng  HT Thích Trí Quang dịch
Kinh Kim Quang Minh. HT Thích Trí Quang dịch
Kinh Giải Thâm Mật . HT Thích Trí Quang dịch

·Kinh Vu Lan . HT Thích Trí Quang dịch
Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới. HT.Thich Trí Quang dịch 
Kinh Hoa Nghiêm (Phẩm Hạnh Nguyện Phổ Hiền).  HT.Thich Trí Quang dịch    

· Nhập Hạnh Bồ Tát (Nguyên Hiển-Lê Triều Phương) 


Nhu Liệu Cần Thiết
Xin Quý Vị mang về các nhu liệu Windows này nếu chưa có:
·Font Chử Hán MS Song (3 MB) -- Font Times Ex Roman -- Font VNI  -- Font Siddam
·VietKey -- VPSKeys -- DotNetKey -- WinZip --Winrar
·Tra từ Hán-Việt  -- Tra từ Phật học
·Vietnamese-English-French Online Dictionaries

 
/15
 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây