Diễn Đọc Kinh

Diễn Đọc Kinh

Phẩm 27, 28, 29, 30, 31 HOÀN TẤT - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 27, 28, 29, 30, 31 HOÀN TẤT - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

2 năm trước 1481 lượt xem

Phẩm 26. Xả Bỏ Thân Mạng - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 26. Xả Bỏ Thân Mạng - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

2 năm trước 1309 lượt xem

Phẩm 25. Truyện Của Lưu Thủy - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 25. Truyện Của Lưu Thủy - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

2 năm trước 1419 lượt xem

Phẩm 24. Thọ Ký Thành Phật - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 24. Thọ Ký Thành Phật - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

2 năm trước 1179 lượt xem

Phẩm 23. Thọ Ký Thành Phật - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 23. Thọ Ký Thành Phật - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

2 năm trước 904 lượt xem

Phẩm 22. Tám Bộ Hộ Trì - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 22. Tám Bộ Hộ Trì - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

2 năm trước 863 lượt xem

Phẩm 21. Thiện Sinh Luân Vương - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 21. Thiện Sinh Luân Vương - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

2 năm trước 861 lượt xem

Phẩm 20. Vương Pháp Chính Luận - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 20. Vương Pháp Chính Luận - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

2 năm trước 855 lượt xem

Phẩm 19. Dược Xoa Đại Tướng - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 19. Dược Xoa Đại Tướng - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

2 năm trước 849 lượt xem

Phẩm 18. Kiên Lao Địa Thần - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 18. Kiên Lao Địa Thần - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

2 năm trước 982 lượt xem

Phẩm 17. Tăng Trưởng Tài Vật - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 17. Tăng Trưởng Tài Vật - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

2 năm trước 950 lượt xem

Phẩm 16. Cát Tường Thiên Nữ - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 16. Cát Tường Thiên Nữ - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

2 năm trước 851 lượt xem

Phẩm 15. Đại Biện Thiên Nữ - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 15. Đại Biện Thiên Nữ - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

2 năm trước 886 lượt xem

Phẩm 14. Ngọc Báu Như Ý - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 14. Ngọc Báu Như Ý - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

2 năm trước 833 lượt xem

Phẩm 13. Minh Chú Ly Nhiễm - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 13. Minh Chú Ly Nhiễm - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

2 năm trước 934 lượt xem

Phẩm 12. Thiên Vương Hộ Trì - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 12. Thiên Vương Hộ Trì - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

2 năm trước 797 lượt xem

Phẩm 11. Thiên Vương Quan Sát - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 11. Thiên Vương Quan Sát - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

2 năm trước 799 lượt xem

Phẩm 10. Mãn Nguyện Vì Không - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 10. Mãn Nguyện Vì Không - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

2 năm trước 900 lượt xem

Phẩm 9. Trùng Tuyên Về Không - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 9. Trùng Tuyên Về Không - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

2 năm trước 854 lượt xem

Phẩm 8. Minh Chú Kim Thắng - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 8. Minh Chú Kim Thắng - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

2 năm trước 1203 lượt xem

Phẩm 7. Hoa Sen Ca Tụng - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 7. Hoa Sen Ca Tụng - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

2 năm trước 887 lượt xem

Phẩm 6. Minh Chú Tịnh Độ - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 6. Minh Chú Tịnh Độ - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

2 năm trước 694 lượt xem

Phẩm 5. Diệt trừ nghiệp chướng - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 5. Diệt trừ nghiệp chướng - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

2 năm trước 979 lượt xem

Phẩm 4. Âm thanh trống vàng - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 4. Âm thanh trống vàng - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

2 năm trước 775 lượt xem

Phẩm 2. Thọ Lượng Thế Tôn - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 2. Thọ Lượng Thế Tôn - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

2 năm trước 815 lượt xem

Phẩm 1. Mở đầu pháp thoại - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 1. Mở đầu pháp thoại - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

2 năm trước 743 lượt xem

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây