Diễn Đọc Kinh

Diễn Đọc Kinh

Phẩm 27, 28, 29, 30, 31 HOÀN TẤT - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 27, 28, 29, 30, 31 HOÀN TẤT - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

1 năm trước 1041 lượt xem

Phẩm 26. Xả Bỏ Thân Mạng - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 26. Xả Bỏ Thân Mạng - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

1 năm trước 915 lượt xem

Phẩm 25. Truyện Của Lưu Thủy - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 25. Truyện Của Lưu Thủy - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

1 năm trước 983 lượt xem

Phẩm 24. Thọ Ký Thành Phật - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 24. Thọ Ký Thành Phật - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

1 năm trước 841 lượt xem

Phẩm 23. Thọ Ký Thành Phật - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 23. Thọ Ký Thành Phật - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

1 năm trước 584 lượt xem

Phẩm 22. Tám Bộ Hộ Trì - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 22. Tám Bộ Hộ Trì - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

1 năm trước 518 lượt xem

Phẩm 21. Thiện Sinh Luân Vương - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 21. Thiện Sinh Luân Vương - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

1 năm trước 520 lượt xem

Phẩm 20. Vương Pháp Chính Luận - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 20. Vương Pháp Chính Luận - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

1 năm trước 510 lượt xem

Phẩm 19. Dược Xoa Đại Tướng - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 19. Dược Xoa Đại Tướng - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

1 năm trước 540 lượt xem

Phẩm 18. Kiên Lao Địa Thần - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 18. Kiên Lao Địa Thần - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

1 năm trước 557 lượt xem

Phẩm 17. Tăng Trưởng Tài Vật - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 17. Tăng Trưởng Tài Vật - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

1 năm trước 558 lượt xem

Phẩm 16. Cát Tường Thiên Nữ - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 16. Cát Tường Thiên Nữ - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

1 năm trước 524 lượt xem

Phẩm 15. Đại Biện Thiên Nữ - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 15. Đại Biện Thiên Nữ - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

1 năm trước 545 lượt xem

Phẩm 14. Ngọc Báu Như Ý - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 14. Ngọc Báu Như Ý - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

1 năm trước 519 lượt xem

Phẩm 13. Minh Chú Ly Nhiễm - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 13. Minh Chú Ly Nhiễm - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

1 năm trước 510 lượt xem

Phẩm 12. Thiên Vương Hộ Trì - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 12. Thiên Vương Hộ Trì - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

1 năm trước 497 lượt xem

Phẩm 11. Thiên Vương Quan Sát - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 11. Thiên Vương Quan Sát - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

1 năm trước 481 lượt xem

Phẩm 10. Mãn Nguyện Vì Không - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 10. Mãn Nguyện Vì Không - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

1 năm trước 515 lượt xem

Phẩm 9. Trùng Tuyên Về Không - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 9. Trùng Tuyên Về Không - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

1 năm trước 495 lượt xem

Phẩm 8. Minh Chú Kim Thắng - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 8. Minh Chú Kim Thắng - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

1 năm trước 755 lượt xem

Phẩm 7. Hoa Sen Ca Tụng - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 7. Hoa Sen Ca Tụng - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

1 năm trước 491 lượt xem

Phẩm 6. Minh Chú Tịnh Độ - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 6. Minh Chú Tịnh Độ - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

1 năm trước 413 lượt xem

Phẩm 5. Diệt trừ nghiệp chướng - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 5. Diệt trừ nghiệp chướng - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

1 năm trước 579 lượt xem

Phẩm 4. Âm thanh trống vàng - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 4. Âm thanh trống vàng - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

1 năm trước 432 lượt xem

Phẩm 2. Thọ Lượng Thế Tôn - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 2. Thọ Lượng Thế Tôn - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

1 năm trước 448 lượt xem

Phẩm 1. Mở đầu pháp thoại - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Phẩm 1. Mở đầu pháp thoại - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đăng bởi admin

1 năm trước 424 lượt xem

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây