Sách Nói Audio

Sách Nói Audio

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 28/28 - Bát Nhã Ba La Mật

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 28/28 - Bát Nhã Ba La Mật

Đăng bởi admin

2 tháng trước 240 lượt xem

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 27/28 - Thiền Ba La Mật

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 27/28 - Thiền Ba La Mật

Đăng bởi admin

2 tháng trước 236 lượt xem

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 26/28 - Tinh Tiến Ba La Mật

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 26/28 - Tinh Tiến Ba La Mật

Đăng bởi admin

2 tháng trước 243 lượt xem

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 25/28 - Nhẫn Nhục Ba La Mật

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 25/28 - Nhẫn Nhục Ba La Mật

Đăng bởi admin

2 tháng trước 148 lượt xem

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 24/28 - Nghiệp

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 24/28 - Nghiệp

Đăng bởi admin

2 tháng trước 132 lượt xem

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 23/28 - Thi La Ba La Mật

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 23/28 - Thi La Ba La Mật

Đăng bởi admin

2 tháng trước 122 lượt xem

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 21/28 - Bát Quan Trai Giới

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 21/28 - Bát Quan Trai Giới

Đăng bởi admin

2 tháng trước 126 lượt xem

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 20/28 - Tam Quy Y Thanh Tịnh

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 20/28 - Tam Quy Y Thanh Tịnh

Đăng bởi admin

2 tháng trước 108 lượt xem

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 19/28 - Bố Thí Ba La Mật

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 19/28 - Bố Thí Ba La Mật

Đăng bởi admin

2 tháng trước 110 lượt xem

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 18/28 - Sáu Ba La Mật

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 18/28 - Sáu Ba La Mật

Đăng bởi admin

2 tháng trước 133 lượt xem

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 17/28 - Cúng Dường Tam Bảo

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 17/28 - Cúng Dường Tam Bảo

Đăng bởi admin

2 tháng trước 125 lượt xem

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 16/28 - Trừ Ác

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 16/28 - Trừ Ác

Đăng bởi admin

2 tháng trước 146 lượt xem

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 15/28 - Tịnh Giới

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 15/28 - Tịnh Giới

Đăng bởi admin

2 tháng trước 120 lượt xem

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 14/28 - Thọ Giới

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 14/28 - Thọ Giới

Đăng bởi admin

2 tháng trước 115 lượt xem

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 13/28 - Thâu Nhiếp Đệ Tử

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 13/28 - Thâu Nhiếp Đệ Tử

Đăng bởi admin

2 tháng trước 139 lượt xem

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 11/28 - Trang Nghiêm Mình Và Người

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 11/28 - Trang Nghiêm Mình Và Người

Đăng bởi admin

2 tháng trước 121 lượt xem

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 10/28 - Lợi Mình Lợi Người

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 10/28 - Lợi Mình Lợi Người

Đăng bởi admin

2 tháng trước 113 lượt xem

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 7/28 - Phát Nguyện

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 7/28 - Phát Nguyện

Đăng bởi admin

2 tháng trước 124 lượt xem

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 6/28 - Tu Tập Nghiệp Ba Mươi Hai Tướng

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 6/28 - Tu Tập Nghiệp Ba Mươi Hai Tướng

Đăng bởi admin

2 tháng trước 117 lượt xem

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 5/28 - Ba Loại Bồ Đề

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 5/28 - Ba Loại Bồ Đề

Đăng bởi admin

2 tháng trước 119 lượt xem

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 4/28 - Giải Thoát

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 4/28 - Giải Thoát

Đăng bởi admin

2 tháng trước 121 lượt xem

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 3/28 - Tâm Đại Bi

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 3/28 - Tâm Đại Bi

Đăng bởi admin

2 tháng trước 115 lượt xem

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 2/28, Phát Tâm Bồ Đề

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 2/28, Phát Tâm Bồ Đề

Đăng bởi admin

2 tháng trước 133 lượt xem

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 1/28 - Tập Hội

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 1/28 - Tập Hội

Đăng bởi admin

2 tháng trước 117 lượt xem

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây