ĐẠI GIỚI ĐÀN TRÚC LÂM TAM TỔ LẦN VI

Thứ bảy - 27/12/2014 16:25 - Đã xem: 4888

ĐẠI GIỚI ĐÀN TRÚC LÂM TAM TỔ LẦN VI

Sáng nay 25/12/2014 tức ngày 04 tháng 11 năm Giáp Ngọ 32 Giới Tử chùa Khai Nguyên, trong đó có 12 Giới Tử cầu giới Tỷ Kheo, Tỳ Kheo Ni và 20 vị cầu giới Sa di, vượt qua đợt sát hạch tuyển chọn giới tử cho giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI, đã vân tập về chùa Trình - trụ sở GHPGVN tỉnh Quảng Ninh để đăng đàn thọ giới.
Lễ khai mạc Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI đã được Ban Trị Sự GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh trang trọng tổ chức có sự chứng dự của Hội đồng giới sư, chư Tôn giáo phẩm, quý Nghiệp sư, đại diện ban tôn giáo: ông Nguyễn Hồng Phương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Hồng Sơn Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, cùng đại diện các sở ban ngành của tỉnh Quảng Ninh.

Hội đồng giới sư Tăng gồm có: HT.Thích Đức Nghiệp - Đệ nhất Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN làm Hòa thượng đàn đầu; HT.Thích Thanh Dũng - Phó Thư ký HĐCM TW GHPGVN làm Hòa thượng Yết ma; HT.Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch TT HĐTS GHPGVN làm Hòa thượng Giáo thọ; 
 
Ban Tôn chứng Tăng già gồm có: Đệ nhất  TT. Thích Đạo Quang- Ủy viên HĐTS TW GHPGVN, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; Đệ nhị TT. Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh;  Đệ tam TT. Thích Thiện Hưởng; Đệ tứ TT. Thích Thanh Hùng; Đệ ngũ TT. Thích Đạo Hiển; Đệ lục ĐĐ. Thích Thanh Lịch; Đệ thất ĐĐ Thích Hiển Thiện.

Điển lễ Giới đàn Tăng gồm có: ĐĐ Thích Nguyên Đông,  ĐĐ Thích Quảng Hiển, ĐĐ Thích Trúc Thái Minh.

Hội đồng Giới sư Giới đàn Ni gồm có: Ni trưởng Thích Đàm Bản - Hòa thượng Đàn đầu; Ni sư Thích Đàm Thanh - Yết ma A xà lê; Ni sư Tịnh Nhã - Giáo thọ A Xà lê; cùng 7 vị Tôn chứng Tỳ kheo ni.

Đại giới đàn Trúc Lâm tam Tổ lần thứ VI năm nay có tổng số 208 giới tử gồm có 137 giới tử thuộc GHPGVN tỉnh Quảng Ninh và 71 giới tử thuộc các Tỉnh Thành hội Phật giáo: Thái Nguyên, Đà Nẵng, Thái Bình, Hà Nội, Tây Ninh, Hà Giang, Hà Nam, Phú Thọ, Lào Cai, Bắc Ninh, Hưng Yên. Trong đó có 55 Tỳ kheo; 50 Tỳ kheo ni; 41 Sa di và 62 Sa di ni lãnh thụ giới châu. 

Khai mạc Đại giới đàn, Đại đức Thích Đạo Hiển - Chánh Thư ký GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã có bài phát biểu nói về mục đích và ý nghĩa của việc tổ chức Đại giới đàn : "Đại giới đàn là hình thức truyền thống của đạo Phật, là hình thức Yết ma Tăng để trao truyền giới Pháp cho các giới tử thụ giới theo đúng luật Phật chế. Mục đích của giới luật Phật chế là để phòng và tránh điều ác thực hiện điều thiện. Đại giới đàn từ ngàn xưa được coi là Tuyển Phật Trường - tuyển người tu Phật và làm Phật. Giới tử vượt qua sát hạch được Hội đồng Giới sư trao truyền giới pháp. Thụ giới đúng pháp, giới tử đắc giới và tự giữ gìn lấy giới pháp của chư Phật trở thành Như Lai sứ giả tu học và hoằng truyền giáo pháp lợi ích cho tự thân và tha nhân."  

Với tâm thành kính và khát ngưỡng giới Pháp quý Nghiệp sư và các giới tử đã hướng về chư Tôn Túc đảnh lễ tác bạch cầu giới. Đệ nhất Phó Pháp chủ  HT.Thích Đức Nghiệp thay mặt Chư tôn đức sách tấn các giới tử; qua đó Hoà thượng mong muốn các giới tử sau khi thọ giới, về lại trụ xứ tiếp tục tu học, trau dồi Giới - Định - Tuệ để trở thành những sứ giả của Như Lai.

Tại Giới đàn các giới tử được Hội đồng Giới sư ân cần giảng giải về ý nghĩa của các giới điều: 250 giới Tỳ kheo, 348 giới Tỳ kheo Ni, 10 giới sa di. Tất cả các giới tử được phân theo các đàn đồng hân hoan nhất tâm hướng về chư Tôn đức Giới sư thanh tịnh thụ nhận giới pháp. Trong giây phút cảm ứng thiêng liêng mọi danh lợi, dục lạc trần thế như bong bóng nước, như hoa đốm giữa hư không làm vướng bận tâm người hành giả, các giới tử chỉ một niềm cảm kích ân sâu chư Phật, Thầy Tổ dạy bảo dắt dìu mà thọ nhận giới pháp, quyết lòng tu học cầu mong giới thể được châu viên.

Đại giới đàn đã kết thúc viên mãn, các giới tử ra về với niềm hân hoan và sự tri ân sâu sắc hướng về ngôi Tam Bảo. Khắc ghi lời căn dặn của chư Tôn Thiền đức học tập tấm gương hạnh tuệ của ba vị tổ sư Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là Sơ Tổ Trần Nhân Tông, Tôn giả Pháp Loa, và Tôn giả Huyền Quang phấn đấu trên con đường tu học, phụng sự đạo pháp và dân tộc, kế truyền mạng mạch Phật pháp của lịch đại tổ sư viết tiếp trang sử vẻ vang của Phật giáo Việt Nam.
 
Hình Ảnh Ghi Nhận: 
 

 

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Quang cảnh Đại Giới Đàn

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Hội Đồng Giới Sư Tăng

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

ĐĐ. Thích Thanh Lịch tuyên bố lý do Đại Giới Đàn

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại diện Ban Tôn Giáo Tỉnh tham dự

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

HT.Thích Đức Nghiệp - Đệ nhất Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

HT.Thích Thanh Dũng - Phó Thư ký HĐCM GHPGVN

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

HT.Thích Thanh Nhiễu (ở giữa)- Phó Chủ tịch TT HĐTS GHPGVN

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

TT.Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

TT.Thích Đạo Quang Ủy Viên HĐTS TW GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Quảng Ninh

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Chư giới tử cầu giới

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

ĐĐ. Thích Đạo Hiển báo cáo công tác tổ chức Đại Giới Đàn

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Ông Nguyễn Hồng Phương phát biểu chào mừng Đại Giới Đàn

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Tặng hoa chúc mừng

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Chư Tôn Đức Nghiệp Sư tác bạch cầu thỉnh Hội Đồng Giới Sư truyền giới

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Lời Đạo Từ của HT. Thích Đức Nghiệp

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Truyền thọ giới Sa-di

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Giới tử cầu giới Tỳ-kheo

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Chư Tôn đức nghiệp sư lễ tạ Hội Đồng Giới sư

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI

Đại Giới Đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ VI
( ảnh Chụp Kỉ niệm Giới Đàn) (các Giới Tử chụp ảnh với thầy Nghiệp Sư)

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây