Kỳ Lộ Chỉ Quy - Ấn Quang Đại Sư giám định

Thứ hai - 19/11/2018 04:01 - Đã xem: 8819
Kỳ Lộ Chỉ Quy

Ấn Quang Đại Sư giám định
Lý Đức Minh tham định
Chiến Đức Khắc biên thuật
(Lời người dịch:
Dịch giả không biết nhiều về tiếng Trung, chỉ dựa vào từ điển và các công cụ hỗ trợ dịch, vì vậy bản dịch nháp này chỉ mang tính chất tham khảo trong lúc chờ bản dịch hoàn chỉnh từ những dịch giả có kinh nghiệm.)
An Quang Dai Su 006
An Quang Dai Su 006
Kỳ Lộ Chỉ Quy
Lời Tựa

Từ khi chính trị rời đi quỹ đạo, tư tưởng bỏ mất trọng tâm, thế đạo lòng người, càng ngày càng tệ. Đại khủng bố tin tức, cũng một ngày gấp hơn một ngày. Người hơi có thiện căn, đều muốn quy y một loại tôn giáo, muốn mượn điều này để cải cách thói đời, vãn hồi kiếp vận, đây vốn là là một loại hiện tượng tốt. Không ngờ có người ngông cuồng, lại lợi dụng cơ hội này, sáng tạo ra rất nhiều tôn giáo, làm trò xiếc hư huyền. Từ mặt ngoài nhìn lại, đều là khuyên người bỏ ác hướng thiện; Thử xem nội dung của nó, thường thường không phải có tác dụng khác, chính là không hợp lý trí. Người bình thường bị nó lừa gạt, mê hoặc, thế tất đánh mất huệ mạng, uổng phí khí lực, cứ thế khuynh gia bại sản. Đáng thương người kiểu này, tìm không ra đại đạo, trong bóng đêm mò mẫm đi loạn, thật sự là rất là nguy hiểm; Bởi vậy muốn đem giáo lý cao thâm, mà thật thà giản dị, quang minh chính đại Phật giáo, giới thiệu cho mọi người. Đây là mục đích thứ nhất người biên tập viết bản sách nhỏ này.

Phật giáo thư tịch rất nhiều, đại khái không phải quá phức tạp, chính là quá đơn giản. Có chuyên trọng nói lý, có chuyên trọng nói sự, đồng thời đều rất sâu, không phải người có học vấn, không cách nào thấy rõ. Cầu một bản sách hợp với khẩu vị người bình thường tựa hồ còn rất ít. Quyển sách này, bất kể lý hay sự, những điều người học Phật cần phải biết, đều đại lược nói một chút. Sử dụng văn tự, là tiếp cận khẩu ngữ bạch thoại văn. Lại vì độc giả tiết kiệm sức lực, dùng thể đối thoại viết thành, khiến cho người học lực cạn giảm bớt khó khăn trên văn tự, vì vậy mà gia tăng hứng thú học tập. Đây là mục đích thứ hai biên tập bản sách nhỏ này.

Phật giáo lưu truyền đến nay, đã qua gần ba ngàn năm, người bình thường tin Phật cũng rất nhiều. Nhân vì Phật giáo đạo lý rất cao thâm, rất vi diệu, tu hành nếu không thể xem nhiều sách, lại không có người hiểu biết chỉ đạo, thường thường không phải phát sinh hiểu lầm, chính là bồi hồi lối rẽ. Tại bản sách nhỏ này bên trong, phàm những chỗ dễ dàng phát sinh hiểu lầm, đều dự đoán uốn nắn qua. Những nơi có lối rẽ, đều dự đoán đem đường nhỏ vắng vẻ không nên đi đều ngăn chặn lại, treo lên biển báo "đường phía trước không thông". Đồng thời theo như tục ngữ nói "đưa Phật đưa đến Tây Thiên", một câu nói đạo lý, từ một người sơ phát tâm học Phật, đến khi rời đi thế giới này, những sự lý cần phải chú ý đều chọn lựa nói vài câu. Để những người không thể xem nhiều sách, có quyển sách này liền có thể đi thẳng đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, không có chỗ nào phải mê hoặc do dự. Đây là mục đích thứ ba biên tập bản sách nhỏ này.

Mục đích mặc dù là như vậy, thế nhưng người biên tập học lực quá có hạn, trên thực tế chưa hẳn có thể làm được mấy phần, chỉ có tận hết tất cả lực lượng mà thôi. Cuối cùng có mấy câu, kính hi vọng chư vị nhìn thấy quyển sách nhỏ này, nghe tôi nói như sau:

Một, người hơi biết chữ, chỉ cần đem quyển sách này xem nhiều vài lần, như pháp hành trì, tự nhiên có thể đạt được lợi ích thực sự.

Hai, người biết chữ, cầm quyển sách nhỏ này lên, chậm rãi đọc cho người không biết chữ nghe, dạy hắn cứ theo vậy mà làm. Như vậy người đọc cùng người nghe, đều được lợi ích lớn.

Ba, người có học vấn mà không nghiên cứu qua Phật học, nếu như không chê văn tự nông cạn, đem quyển sách này sơ lược xem một lần, lại tiến tới nghiên cứu kinh luận cao thâm, cũng chưa chắc không có chỗ tốt.

Bốn, khẩn cầu các đại đức, cùng tu chỉnh đối với những chỗ sai lầm trong quyển sách để tránh lầm người.

Phật Đà hàng thế sau 2962 năm 5 tháng, người biên tập kính ghi.

1. Chúng ta nên tin tôn giáo nào?

Hỏi: Hiện tại các nơi tôn giáo rất nhiều, in ấn thiện thư cũng rất nhiều, ông cần gì phải biên tập bản sách nhỏ này?

Đáp: Tôi biên tập quyển sách này chính là bởi vì hiện tại tôn giáo quá nhiều, người bình thường muốn tin một tôn giáo, thường thường không biết lựa chọn, không biết đến tột cùng tin một tôn giáo nào mới tốt, bản sách nhỏ này, chính là muốn trợ giúp, nói cho các vị, tin một loại tôn giáo tốt nhất.

Hỏi: Tôn giáo còn có không tốt sao? Bất kể tôn giáo nào đều là dạy người làm việc thiện, không có dạy người làm ác. Nguyện ý tin vào tôn giáo, tùy tiện tin một loại là được, cần gì phải nói ngắn luận dài đây?

Đáp: Khó mà làm được. Có rất nhiều tôn giáo hoàn toàn là gạt người, mọi người nhất thời nghe hoa ngôn xảo ngữ của bọn họ, tin tôn giáo của bọn họ, đến sau đó mới biết được đã mắc bẫy. Đến lúc đó hối hận không kịp, không bằng trước đó cẩn thận một chút tốt hơn.

Hỏi: Làm sao lại mắc bẫy, cái này không khỏi có chút nói quá?

Đáp: Trong đó lợi hại, nghĩ đến các vị chưa hẳn hoàn toàn biết, để cho tôi đại lược nói rõ một chút. Nguyên lai những tôn giáo không đứng đắn kia, đều là miệng nói thật dễ nghe, kỳ thật có chút là muốn phát tài. Nói ví dụ: Có người không có con, hắn liền nói quyên bao nhiêu tiền có thể sinh con. Người ta thân nhân chết, hắn liền nói người chết ngay tại trong Âm Ti chịu tội, quyên bao nhiêu tiền liền có thể tha tội. Lại quyên nhiều một chút, còn có thể mua cái thổ địa công, thành hoàng gia làm một chút. Có bệnh cho hắn tiền, bệnh cũng nhanh tốt. Tuổi già cho hắn tiền, có thể duyên thọ. Nghèo khó chỉ cần quyên mấy khối tiền, liền có thể bảo đảm đến âm gian địa phủ làm cái đại tài chủ. Mọi việc như thế, không thể nói hết. Giống như vậy tùy ý nói bậy, chỉ cần là người hơi rõ lý đều không thể tin tưởng hắn. Bất quá người không có tri thức lại cho rằng là cái tiện nghi sự tình, tranh nhau đi thờ phụng hắn. Đợi đến sau đó minh bạch hắn là gạt người, như vậy lưu manh nghèo truyền đạo sớm đã biến thành đại phú ông. Ông nghĩ, đem tiền bớt ăn bớt mặc, lấy ra đưa cho những kẻ lừa đảo này, hắn lừa tiền của ông, ngược lại nói ông là đồ ngốc, ông nói đây chẳng lẽ không tính là mắc bẫy sao?

Giống phía trên nói tới, đối với kẻ có tiền mà nói, tiêu uổng phí chút tiền, cũng còn tính là ăn thiệt thòi không lớn. Còn có chút tôn giáo, bọn hắn không chỉ có là lừa tiền, đồng thời còn muốn thành đại sự. Thoạt đầu cũng là lấy làm việc thiện độ người làm ngụy trang, đợi đến nhiều người tin hắn, thế lực lớn, liền muốn tìm một cơ hội tạo phản, lên làm Hoàng đế, dạng này trò xiếc, từ trước không biết chơi qua bao nhiêu lần, nhưng không có gặp một cái thành công. Tỷ như nói: Cuối thời Đông Hán giặc khăn vàng Trương Giác, chính là chuyện như vậy. Sau đó mộng Hoàng đế còn chưa thành, đã dẫn tới thiên hạ đại loạn, người thờ phụng hắn không biết uổng mạng bao nhiêu. Lại nói niên đại gần, năm Dân Quốc thứ mười bảy, Sơn Đông Chu thôn trấn, có một vị Mã Sĩ Vĩ, tự xưng là Phật Di Lặc hàng thế. Cái gì tam kỳ phổ độ, tam hội thu nguyên, nói lung tung một trận. Người tin hắn các tỉnh đều có. Năm đó Nhật Bản chiếm Tế Nam, hắn coi là cơ hội đã đến, liền xưng làm Hoàng đế. Cho đến năm thứ hai Nhật Bản lui binh, quân cách mạng tiếp thu Sơn Đông, mới đem vị Hoàng đế này hủy bỏ. Khi đó bởi vì Hoàng đế không có vũ lực gì, cho nên chính phủ cũng không làm khó hắn, chỉ đem văn võ quần thần của hắn giải tán, coi như xong việc. Người tin hắn may mà không bị mất mạng, nhưng mà lại đã rất nhiều người táng gia bại sản. Ông nghĩ đáng sợ hay không?

Còn có rất nhiều tôn giáo, bọn hắn không màng tiền tài, cũng không tham quyền thế, chỉ là không rõ sự lý. Như gặp đến miếu liền thắp hương, gặp đến thần liền dập đầu. Hôm nay giảng đốt chì luyện thủy ngân, ngày mai bói toán, lên đồng. Có thể nói như trăm mối tơ vò, hỗn tạp cùng một chỗ. Mặc dù không có nguy hiểm lớn, nhưng là đến tột cùng với thân tâm, tính mệnh không có thành tựu chút nào, không phải cũng xem như bị mắc lừa sao?

Hỏi: Như vậy tin tôn giáo nào mới không bị mắc lừa đây?

Đáp: Bất tất phải nói tôn giáo nào tốt, tôi cho ông biết một phương pháp phân biệt tôn giáo tốt xấu. Giáo nghĩa các tôn giáo, nhất thời không dễ dàng hiểu rõ, nhưng liền mặt ngoài nhìn xem, cũng có thể biết đại khái. Trước tiên nhìn cái này tôn giáo niên đại nhiều hay ít, phàm là tôn giáo niên đại đã lâu mà vẫn có rất nhiều người thờ phụng, nhất định tương đối đáng tin. Bởi vì họ nếu là gạt người, những năm gần đây, đã sớm không ai chịu học. Lại nhìn người học tôn giáo này là dạng người gì, chỉ cần người chính trực có học vấn chịu học, cái tôn giáo này nhất định là sẽ không sai. Có chút tôn giáo là bí mật truyền thụ, cái này phải cẩn thận, bởi vì có hai câu tục ngữ nói, "Sợ người không chuyện tốt, chuyện tốt không sợ người." Có chút tôn giáo là thường thường quyên tiền, ông phải cẩn thận hỏi thăm một chút, quyên tiền dùng làm gì. Có chút tôn giáo chuyên môn nói thần nói quỷ, thậm chí sùng bái hạ đẳng động vật, làm chút hoạt động mê tín, những loại này đều một mực không thể dễ tin, không thể đi học.

Hỏi: Đã có những giảng cứu này, theo ý của ông, đến cùng tôn giáo nào đáng giá học nhất?

Đáp: Đương nhiên vẫn là Phật giáo, Phật giáo là tôn giáo tốt nhất trên thế giới.

Hỏi: Phật giáo người nào không biết, còn cần phải nói sao? Tất cả tôn giáo, không phải hơn nửa là Phật lưu lại sao? Ông vì sao còn nói không thể dễ tin?

Đáp: Bởi vì có rất nhiều tôn giáo, đều nói bọn hắn tin Phật, cho nên ta mới nói không thể dễ tin, phải biết, vậy cũng giống như đơn thuốc thật nhưng bán thuốc giả. Bởi vì bọn họ đạo lý quá không đáng tiền, tự nhiên không có người chịu tin, cho nên bọn hắn mới đem Phật làm chiêu bài. Trộm vài câu trong Phật giáo thường nói, dễ dàng lừa gạt những người không biết, cái này kêu là đem mắt cá giả mạo trân châu. Hắn nếu là nói rõ hắn bán mắt cá, ông nghĩ ai chịu mua đây? Bởi vì hắn nói là trân châu. Tự nhiên có chút người không biết hàng, tranh nhau bỏ tiền đi mua.

Hỏi: Ông nói bọn hắn là giả, việc này có chứng cứ sao?

Đáp: Đương nhiên là có chứng cứ, trong Phật giáo chỗ căn cứ chính là kinh Phật, có chút tôn giáo, mặc dù trong miệng nói là tin Phật, kỳ thật bọn hắn đem ra giảng giải, cùng trên kinh Phật nói tuyệt không giống nhau, sao có thể nói là tin Phật?

Hỏi: Trong các tôn giáo đều có kinh điển, bọn hắn giảng cứu, lại làm sao không có căn cứ đâu?

Đáp: Đó là bọn họ tự mình tạo kinh điển thôi, đem những cái kia nhận làm kinh Phật, là tuyệt đối không thể. Bởi vì kinh Phật là Phật chính miệng nói, lưu truyền mấy ngàn năm, mọi người đều biết, hết thảy kinh điển tự nghĩ ra, không có rễ không có mầm, đều là giả, đều là không tin được.

Hỏi: Có chút tôn giáo, nói giáo chủ của bọn hắn là Phật Di Lặc hàng thế, như vậy Phật Di Lặc thuyết kinh, không phải cũng có thể tin tưởng sao?

Đáp: Vậy cũng là nói bậy nói bạ, chiếu chân chính trên kinh Phật ghi chép, Phật Di Lặc giáng sinh, hẳn là tại năm mươi sáu ức vạn năm sau này. Nói hiện tại đã giáng sinh, đều là yêu ngôn hoặc chúng. Kỳ thật liền xem như tương lai Di Lặc Bồ Tát giáng sinh thành Phật, ngài thuyết kinh, cùng hiện tại kinh Phật chân chính, cũng hẳn là là đồng dạng. Bởi vì chân lý là không đổi.

Hỏi: Bán dưa đều không nói dưa đắng. Giống như ông nâng cao Phật giáo, chắc là bởi vì do ông tin Phật giáo, một vài tôn giáo khác không có chỗ tốt, ông nói quả thật rất đúng, nhưng Phật giáo là có hay không có chỗ tốt, tôi vẫn là rất hoài nghi?

Đáp: Ông đối với Phật giáo sự lý cũng đều không biết, hoài nghi là đương nhiên. Không ngại đem những chỗ hoài nghi nói ra, để cho tôi chậm rãi vì ông giải thích một phen.

2. Liên quan với Phật giáo mặt ngoài mấy vấn đề

Hỏi: Có chút tôn giáo, thường thường nói hắn là cái gì thần, cái gì tiên, thực sự khảo tra căn bản không có chuyện đó. Hoặc là tổ sư mà hắn thờ phụng, mặc dù có người như vậy, thế nhưng người kia cùng tôn giáo bọn hắn hoàn toàn không có quan hệ, giống những thuyết pháp này, đều không dựa vào được, trong Phật giáo nói tới Phật, chỉ sợ cũng là loại tình hình này!

Đáp: Không phải như thế, Phật trong Phật giáo, xác thực có một người như thế, hơn nữa là nhân vật nổi danh trong lịch sử, trong lịch sử các quốc gia, đều ghi lại rất rõ ràng, một chút cũng không cần nghi hoặc.

Hỏi: Người sáng tạo Phật giáo này, đến tột cùng là ai?

Đáp: Người này nói đến ai cũng biết, ngài là Thái tử con vua Tịnh Phạn nước Ca Tỳ La Vệ, tên là Thích Ca Mâu Ni. Ngài từ thời thơ ấu đối với thế gian hết thảy học vấn, đều đã thông suốt. Rồi sau đó niên kỷ lớn dần, ngài trông thấy trên thế giới người cùng vật tàn sát lẫn nhau, ăn nuốt lẫn nhau, tuần hoàn không ngừng. Lại cảm thấy sinh lão bệnh tử là không thể tránh khỏi, đã cảm thấy trên thế giới này sự vật đều là khổ. Phải tìm một biện pháp giải thoát khổ não. Bởi vậy đến lúc mười chín tuổi, ngài liền dứt bỏ vinh hoa phú quý, xuất gia tu hành. Trong thời gian tu hành, chịu đựng rất nhiều gian khổ, thường xuyên chịu đói, nhưng là ngài chưa từng vì vậy mà nản chí. Đến năm ba mươi tuổi, liền đắc đạo, thành Phật. Sau khi thành Phật, liền đến các nơi thuyết pháp khuyến thiện thế nhân, thế nhân ai chịu chiếu theo lời ngài nói mà làm, liền có thể thoát ly khổ não, liền có thể hưởng thụ khoái lạc. Thuyết pháp như vậy bốn mươi chín năm, khi đó Thích Ca Mâu Ni Phật, đã bảy mươi chín tuổi, liền nhập Niết Bàn, sau này các đệ tử của Phật, đem đạo lý Phật giảng trong bốn mươi chín năm ghi chép lại, chính là kinh Phật chúng ta hiện tại đọc. Bình thường nói tới Phật, chính là vị này Thích Ca Mâu Ni Phật.

Hỏi: Ông nói Niết Bàn, là ý gì?

Đáp: Hai chữ này đạo lý rất sâu, không dễ dàng dùng ngôn ngữ thông tục để nói. Ở chỗ này, Niết Bàn ý tứ, miễn cưỡng giảng, chính là trừ sạch phiền não, không sống không chết vĩnh cửu khoái nhạc an ổn. Phật vì giáo hóa thế nhân, cho nên mới thị hiện dáng vẻ người thế gian. Đợi đến việc giáo hóa hoàn tất, Phật liền rời đi nhục thân, trở lại nguyên lai Niết Bàn cảnh giới. Người không biết, trông thấy Phật nhập Niết Bàn, liền nói Phật chết. Kỳ thật Phật là vĩnh viễn sẽ không chết, Phật nếu là có chết, vậy thì cùng phàm nhân đồng dạng, vậy còn xem là Phật sao?

Hỏi: Thích Ca Mâu Ni Phật, đến bây giờ có bao nhiêu tuổi?

Đáp: Từ Phật giáng sinh tại Chu triều Chiêu Vương năm thứ hai mươi sáu tính lên, cho tới hôm nay dân quốc năm thứ hai mươi bốn, tổng cộng có 2962 năm, hiện tại trong các tôn giáo, không có tôn giáo nào niên đại lâu hơn so với Phật giáo. Trong ba ngàn năm này, trải qua rất nhiều danh nhân có tài năng có đại học vấn nghiên cứu, đều nói rất tốt, có thể thấy được là không sai.

Hỏi: Ông nói những danh nhân đó là ai, có thể kể tên mấy vị để chúng tôi nghe một chút không?

Đáp: Tôi liền lấy mấy vị nổi danh nhất nói một chút. Tỷ như triều Tấn Tể tướng Vương Đạo. Đường triều Tể tướng Bùi Hưu, Bùi Độ, Ngụy Trưng, Đỗ Như Hối, Phòng Huyền Linh, Chử Toại Lương. Tống triều Tể tướng Vương Đán, Lý Hãng, Phú Bật, Khấu Chuẩn, Hàn Kỳ, Lữ Mông Chính, Phạm Trọng Yêm, Văn Ngạn Bác. Thanh triều Tể tướng Trương Đình ngọc, Bá Ngạc Nhĩ Thái. Dân quốc danh nhân Khang Hữu Vi, Lê Nguyên Hồng, Lương Khải Siêu. Lại nói danh nhân nước ngoài, như nước Đức Hans Driesch, nước Mỹ Albert Einstein, nước Anh Herbert Spencer, nước Nga Alexander von Staël-Holstein, Nhật Bản Tả Bá Mộc Thôn v.v..., đều là người tin tưởng Phật pháp, còn lại người tại gia, xuất gia rất nhiều, nhất thời không thể nói hết.

Hỏi: Học Phật, không phải đều là xuất gia hòa thượng sao? Ông nói những người kia, đều không phải hòa thượng, tại sao cũng học Phật?

Đáp: Cái này sai, người học Phật, không nhất định là hòa thượng. Sĩ nông công thương hết thảy mọi người đều có thể học.

Hỏi: Phật pháp nếu là những vị danh nhân có đại học vấn kia mới có thể học, giống chúng ta những người bình thường này, chẳng phải không đủ tư cách học sao?

Đáp: Không phải như thế, nói ví dụ: Nước trong biển rộng, bất kể động vật lớn bao nhiêu, cũng không thể đem nước trong biển uống hết. Bất kể côn trùng nhỏ bao nhiêu, đều có thể uống thỏa thích. Phật pháp sâu rộng, cũng giống như biển cả, dù là người thông minh tuyệt đỉnh cũng không thể học hết, nhưng người bình thường cũng có thể học giống vậy.

Hỏi: Những lý lẽ trong Phật giáo cũng có thể nói với người không học Phật sao?

Đáp: Lý lẽ trong Phật giáo, là chân lý quang minh chính đại, không có chuyện gì không thể nói với người. Cho nên hết thảy kinh luận, cứ việc để cho người ta nghiên cứu. Không giống tôn giáo khác, nói có cái gì chân ngôn mật quyết, không truyền dạy cho người ngoài.

Hỏi: Người học Phật không ham tài bảo cùng thế lực sao?

Đáp: Đều không ham. Ông xem Thích Ca Mâu Ni Phật, dứt bỏ Thái tử một nước không làm, vô số tiền tài không muốn, ngài giống như ham tài bảo thế lực sao? Học Phật chính là học tâm lý của Phật, học hành vi của Phật, tự nhiên cũng không nên tham tài bảo thế lực. Bất quá phải biết, làm một vài việc có ích cho đại chúng, hoặc dùng tinh thần của mình, hoặc lao lực đổi mấy đồng tiền để nuôi sống thân gia, đây không tính là tham tài. Phàm là người tại quân chính cơ quan làm việc, chỉ cần có thể căn cứ lương tâm vì đại chúng mưu lợi ích, vì kẻ yếu thí vô úy, đây không tính là tham thế lực.

Hỏi: Hòa thượng là người chuyên môn học Phật, vì sao có chút hòa thượng rất hồ nháo đây?

Đáp: Mọi thứ không thể quơ đũa cả nắm, thí dụ như: Nho gia đọc sách, chuyên môn giảng nhân nghĩa đạo đức, còn có quân tử, tiểu nhân không giống nhau. Hòa thượng là đệ tử Phật xuất gia, có hiểu Phật pháp, có không hiểu Phật pháp, cũng không thể trách cứ bọn hắn đều phải giống nhau. Như lời ông nói, là một bộ phận không hiểu Phật pháp. Những người này bởi vì thiếu tri thức, tự nhiên không khỏi có chút hồ nháo. Chỉ có thể trách không hiểu Phật pháp, cũng không phải là Phật pháp không tốt. Ông không biết từ cổ chí kim, có bao nhiêu cao tăng, làm được việc người khác không thể làm, nhẫn điều người thường không thể nhẫn, thay Phật tuyên truyền, đối người giảng nói Phật pháp phúc nước lợi dân, hóa độ chúng sinh, rất có ích với thế gian. Hiện tại mặc dù không bằng thời cổ, khắp nơi đều có cao tăng giảng kinh thuyết pháp, tự hành hóa tha. Bởi vì ông chưa học Phật pháp, không có nhìn thấy. Ông nhìn thấy dung tăng không hiểu Phật pháp, liền hoài nghi Phật pháp không có chỗ tốt, cái này sai lầm lớn.

Hỏi: Hòa thượng cũng có hiểu Phật pháp, không hiểu Phật pháp, hai loại khác biệt, tôi cũng tin tưởng. Nhưng nhìn thấy có chút người nghiên cứu qua Phật học, nhân phẩm của bọn hắn, vì sao cũng chưa hẳn đều là tốt?

Đáp: Cái này cũng không thể quơ đũa cả nắm, những nhân vật nhất lưu như Đổng Trác, Tào Tháo, Vương Mãng v.v..., cổ kim rất nhiều loạn thần tặc tử, đều là đọc qua sách Khổng Tử, điều này cũng không thể quy tội với Nho giáo. Phật giáo vàng thau lẫn lộn, cũng không thể quy tội Phật giáo. Phải biết, trong một mảng ruộng lớn, luôn có mấy cây cỏ hoang, không thể tránh khỏi. Huống hồ số ít những người hiểu sơ Phật pháp này, phẩm tính còn không thể tốt hoàn toàn, nếu như hoàn toàn không hiểu Phật pháp, nhân phẩm của bọn hắn sẽ càng tệ hơn.

Hỏi: Từ mặt ngoài xem ra, Phật giáo so với các tôn giáo khác, xác thực cao siêu nhiều. Nhưng nội dung như thế nào, cũng cần nói một chút, tôi mới bằng lòng tin tưởng?

Đáp: Tốt! Chúng ta liền nói một chút nội dung Phật giáo.

3. Trong Phật giáo giảng những đạo lý gì, mục đích của nó là gì?

Hỏi: Tương đối mà nói, Phật giáo cố nhiên so với tôn giáo khác đáng tin. Nhưng bây giờ là thời điểm bài trừ mê tín, Phật giáo mặc dù trước kia rất hưng thịnh, tương lai chỉ sợ khó tránh khỏi bị đả đảo?

Đáp: Cái này không cần phải lo lắng. Bởi vì Phật giáo không phải mê tín. Phật giáo có triết lý cao thâm, loại triết lý này, vô luận trải qua bao nhiêu năm cũng sẽ không thay đổi. Nếu như ông có công phu, có thể đem sách trong Phật giáo đọc nhiều một chút, đến lúc đó ông liền biết, hiện tại một chút học thuyết hưng thịnh, hết thảy chủ nghĩa, đều trốn không thoát phạm vi Phật pháp.

Hỏi: Phật giáo thư tịch quá sâu, tôi không thể xem nhiều. Ông có thể hay không lấy một ít đạo lý dễ dàng minh bạch nói nghe một chút?

Đáp: Có thể. Người hiện thời, không phải thường nói bình đẳng, bác ái, tự do sao? Phật nói hết thảy chúng sinh, đều có Phật tính, đều có thể thành Phật. Nói tới chúng sinh, cũng không phải là chuyên chỉ nhân loại, ngay cả hết thảy những gì có tính mệnh đều bao quát ở bên trong. Nói như vậy chính là con ruồi, con muỗi, dế nhũi, con kiến đồng dạng có thể thành Phật. Đợi đến sau này thành Phật, cũng liền cùng Thích Ca Mâu Ni Phật không có khác gì, đây mới là chân bình đẳng. Đã ngay cả con ruồi, con muỗi, dế nhũi, con kiến đều có Phật tính, cho nên chúng ta bảo vệ bọn chúng, phải cùng bảo vệ nhân loại đồng dạng, đây mới gọi là chân bác ái. Phật giáo là chuyên môn giảng cứu phương pháp thoát ly khổ não, đợi đến phiền não đoạn hết, trong lòng vô lo vô ngại vô ưu vô lự, đây mới là chân tự do. Từ nơi này xem ra. Phật giáo đạo lý, chẳng những không cùng hiện tại học thuyết tương phản, đồng thời còn muốn càng triệt để hơn chút. Nếu như người người đều chiếu theo Phật thuyết pháp đi làm, ông nghĩ thế giới còn sẽ có ôn dịch, đao binh, đạo tặc sao? Huống hồ đây bất quá là đạo lý thiển cận nhất, lấy một ít đến làm cái bộ dáng thôi. Còn như đạo lý cao thâm, tùy ông định bao nhiêu năm, đều nói không hết, thật sự là vô cùng vô tận!

Hỏi: Như thế nói đến, muốn tránh kiếp nạn, tốt nhất là học Phật, có phải hay không?

Đáp: Đúng vậy, bất quá học Phật chỗ tốt, trước phải hiểu chúng sinh không chỗ tốt. Lại lấy chúng ta nhân loại tới nói đi! Chúng ta sinh ra liền cùng khổ não định hiệp ước, cả một đời vì ăn vì mặc, cực khổ lao lực. Yêu thương không thể gặp gỡ, cừu oán lại luôn đến quấn lấy. Cùng thiên tai, họa hoạn ngoài ý muốn, mặc cho ông có tiền có thế, nó vẫn là đi theo phía sau. Dù cho những cái kia thoát khỏi được, lại không thể không bệnh không già, càng không thể không chết. Đây là bởi vì nhân hoặc tạo nghiệp, nhân nghiệp chịu khổ. Phật là giác hạnh viên mãn, tại Niết Bàn giới, không nhận các khổ, đây cũng là thành Phật chỗ tốt. Phật xem chúng ta chịu khổ, giống tại trong hố lửa, cho nên dạy cho chúng ta rất nhiều biện pháp thành Phật, chính là vì cứu chúng ta thoát ly cái hố lửa này.

Hỏi: Đã thế giới này là cái hố lửa, học Phật lại rất phí công phu, chúng ta không phải tốt nhất làm chút độc dược đem mình hạ độc chết, chẳng phải xong hết mọi chuyện, lập tức có thể nhảy ra hố lửa sao?

Đáp: Đây cũng là sai lầm rất lớn. Thế giới này mặc dù là hố lửa, chỉ cần mọi người chịu phát tâm học Phật, là có thể dùng lực lượng của chúng ta, đem nó biến tốt, đây là tinh thần tích cực trong Phật giáo. Pháp Hoa Kinh đã nói: "Hố lửa biến thành ao" Chính là ý tứ này. Nếu như mình tìm chết, sau khi chết thật sự hết thảy xong, vậy cũng chưa hẳn không thể. Phải biết, sau khi chết cũng không phải là hết thảy xong, còn muốn chuyển sinh. Mà tự sát là đại tội, sau khi chuyển sinh phải nhận quả báo sẽ càng khổ, đây chẳng phải là nhảy đến hố lửa càng sâu hơn sao.

Hỏi: Người sau khi chết có linh hồn lại đi chuyển sinh, việc này là thật sao?

Đáp: Sao lại không phải thật? Từ xưa đến nay, trên sử sách chính thống, ghi chép những chuyện sau khi chết chuyển sinh, cùng tá thi hoàn hồn, không biết có bao nhiêu. Ngay tại lúc này, cũng thường có loại chuyện này phát sinh, ông cho rằng đều là gạt người sao?

Hỏi: Tự nhiên không hoàn toàn là gạt người, nhưng không biết đến cùng là chuyện thế nào?

Đáp: Ông nghe nói qua lục đạo luân hồi sao? Chúng ta bình thường nói tới linh hồn, tại trên Phật học gọi là thần thức. Người nhục thân chết, thần thức của hắn là vĩnh viễn không chết. Người sau khi chết, thần thức của hắn, dựa vào hành vi của hắn khi còn sống là tốt hay xấu, hoặc là thăng thiên, hoặc là lại chuyển sinh làm người, hoặc là làm Atula (Atula, là một loại ác thần, thường cùng chư thiên đánh trận). Hoặc là biến súc sinh, hoặc là biến quỷ đói, hoặc là nhập địa ngục. Thiên, nhân, Atula, súc sinh, quỷ đói, địa ngục, gọi là lục đạo. Đợi đến đạo này nhận báo ứng xong, lại chuyển nhập một đạo khác. Cứ như vậy chết rồi lại sống, sống rồi lại chết, luân chuyển đến đi, vĩnh viễn không có ngày đình chỉ.

Hỏi: Trong lục đạo này những đạo nào là tốt?

Đáp: Tương đối mà nói, Thiên đạo là được hưởng phúc nhất, tuổi thọ cũng dài nhất. Nhân đạo là vừa hưởng phúc vừa chịu tội. Xuống chút nữa mà nói, liền một đạo không bằng một đạo. Quỷ đói cùng Địa Ngục hai đạo chịu tội, vậy liền thiết tưởng không chịu nổi.

Hỏi: Như vậy chúng ta tốt nhất tìm cách sinh đến trên trời hưởng vui vẻ, không biết có phương pháp không?

Đáp: Phương pháp tuy có, bất quá chúng ta lại không nên hi vọng sinh ở trên trời. Bởi vì phía trên nói qua, vô luận sinh ở trong một đạo nào, đợi đến báo ứng xong, liền muốn chuyển sinh đến một đạo khác, như vậy sinh đến trên trời, coi như làm cái Ngọc Hoàng đại đế, đợi đến phúc trời hưởng hết, cũng không thể không chết, sau khi chết vẫn có thể đến súc sinh đạo đi chịu tội. Có thể thấy được chỉ cần tại trong lục đạo, không có một chỗ là nơi an thân. Muốn hưởng thụ an lạc vĩnh cửu, không thể không tìm cách nhảy ra luân hồi.

Hỏi: Như thế nào mới có thể nhảy ra luân hồi?

Đáp: Chỉ có học Phật.

Hỏi: Chúng ta dựa vào lương tâm, làm nhiều việc thiện, không thể nhảy ra luân hồi sao?

Đáp: Vậy không được, người làm việc thiện, tương lai cùng lắm sinh thiên đạo hoặc nhân đạo hưởng báo ứng tốt, phía trên đã nói qua. Những chỗ tốt này, là không lâu dài. Muốn thoát ly lục đạo luân hồi, không thể không học Phật. Chỉ dựa vào làm việc thiện, là không đủ.

Hỏi: Thường nghe nói sinh tử của con người là Ngọc Hoàng đại đế cùng Diêm La Vương quản. Đã nói học Phật liền có thể thoát ly luân hồi, chẳng lẽ Phật cũng quản được những việc này sao?

Đáp: Không phải như vậy. Sinh tử của ông, chẳng những là Ngọc Hoàng đại đế cùng Diêm La Vương không xen vào, chính là Phật cũng không xen vào, chỉ có chính ông quản được.

Hỏi: Tôi không muốn chết, vì sao sớm muộn đều phải chết? Tôi muốn lên Thiên đường, vì sao thường thường lại vào Địa Ngục? Ông nói sinh tử tất cả đều là mình quản được, tôi thật không rõ.

Đáp: Điều này cũng không có gì khó hiểu, cái này gọi là nhân quả. Có nhân liền có quả, có quả tất có nhân. Những chuyện ông làm chính là nhân, đạt được báo ứng chính là quả. Nói ví dụ ông đời này hành vi phù hợp đạo làm người, như vậy ông đời sau vẫn là người. Ông đời này hành vi cùng thiên đạo tương tự, như vậy đời sau liền thăng thiên. Các đạo còn lại đều là như thế. Giống như trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, thần cũng không thể dạy hắn biến ra một quả dưa. Nếu như ông trồng là nhân làm người, thần tự nhiên không thể đem ông biến thành súc sinh, đây là rất hiển nhiên, lại nói đơn giản một ít, chính là làm thiện được phúc, làm ác mắc họa. Làm thiện làm ác ông đã có thể tự mình làm chủ, như vậy tử sinh họa phúc, còn không phải mình quản được sao?

Hỏi: Có chút người tốt, thường thường gặp chuyện không may, người làm ác thường thường vận may rất tốt. Ông nói nhân quả báo ứng, làm sao giảng được thông đây?

Đáp: Ví như trồng cây, hạt giống vừa xuống đến trong đất, lập tức liền có thể kết quả sao? Lại ví như cho người ta vay, có chuyện tiền vừa giao vào tay, lập tức liền trả lại tiền sao? Nhà Phật giảng nhân quả báo ứng, là tổng hợp đời trước, đời này, đời sau, ba đời tới nói. Có đời trước tạo nhân, đời này mới kết quả. Có đời này tạo nhân, đời này lập tức kết quả. Có đời này tạo nhân, cách mấy đời, mấy chục đời, hoặc mấy ngàn vạn đời sau này mới kết quả. Cái này cùng cây ăn quả kết quả, hoặc sớm hoặc muộn đạo lý giống nhau, cũng là chuyện tự nhiên, làm sao lại giảng không thông?

Hỏi: Diêm Vương, Phán Quan, Thành Hoàng, Thổ Địa, đều là không có sao?

Đáp: Có là có, bất quá tựa như quan tòa trên thế gian, chiếu theo pháp luật làm việc. Ông không phạm pháp, họ cũng không xen vào ông.

Hỏi: Không cung dưỡng bọn họ sao?

Đáp: Bọn họ đều thuộc về Quỷ đạo, chúng ta muốn thoát ly lục đạo luân hồi, đương nhiên không cần cung dưỡng bọn họ.

Hỏi: Ngọc Hoàng đại đế thì sao?

Đáp: Ngọc Hoàng đại đế cũng là chúng sinh trong lục đạo, cũng không cần cung dưỡng.

Hỏi: Thần tiên thì sao?

Đáp: Thần tiên có Thiên Tiên, Địa Tiên, Quỷ Tiên, các loại khác biệt. Hoặc thuộc về Thiên đạo, hoặc thuộc về Quỷ đạo, đều là lục đạo chúng sinh. Chúng ta không học họ, sùng bái họ làm cái gì?

Hỏi: Đại tiên đường gì gì đó, đều nên hủy bỏ?

Đáp: Đó còn cần phải nói, dòng dõi hồ ly, đều là súc sinh, ông cung kính chúng có tác dụng gì?

Hỏi: Không cung kính họ, họ trách, ông xử lý thế nào?

Đáp: Đây là chỗ ông không biết, người học Phật, thần trên trời đều muốn đến cung kính ông, tà ma lén lút, làm sao lại dám đến tác quái? Nhưng là chúng ta học Phật, nên phổ độ chúng sinh, mặc dù không muốn cung kính họ, cũng không cần ảnh hưởng họ.

Hỏi: Phật đã không xen vào họa phúc của chúng ta, tự nhiên chúng ta cũng không cần cung kính ngài?

Đáp: Vậy lại không phải, chúng ta đã muốn thoát ly luân hồi, liền muốn học theo Phật, như vậy Phật chính là thầy của chúng ta. Ông không chịu cung kính thầy, vậy còn xem như là học sinh sao?

Hỏi: Còn có Bồ tát, chúng ta hẳn là cung kính họ sao?

Đáp: Muốn nói đến Bồ Tát. Nói đến coi như nhiều nữa đấy! Nói một cách đơn giản, có vị đã thành Phật, giống Quán Âm và rất nhiều Bồ Tát đồng dạng. Có tương lai thành Phật, giống Di Lặc và rất nhiều Bồ Tát đồng dạng. Bồ Tát như vậy lòng từ bi rất nặng, chuyên môn giúp đỡ Phật đến độ thoát chúng sinh. Lấy trường học làm so sánh, Phật là hiệu trưởng, Bồ Tát là giáo viên. Học sinh cung kính giáo viên, là chuyện nên làm.

Hỏi: Theo ý tôi, người học Phật chúng ta ngoài cung dưỡng Phật Bồ Tát, cũng cung dưỡng Thiên Tiên Quỷ Thần, tựa hồ càng tốt hơn một chút?

Đáp: Chưa chắc có gì tốt, bởi vì ông muốn thành Phật, nhất định phải một lòng một ý học Phật mới được. Nếu như ông cũng cùng Phật tiếp cận, lại thường cùng thần quỷ lui tới, trong lòng tự nhiên không một lòng. Đợi đến lúc lâm chung, hoặc là đem Phật quên đi, một mực chạy đến ngạ quỷ đạo cũng khó nói.

Hỏi: Hiện tại tôi hiểu được, muốn thoát ly lục đạo luân hồi khổ não, nhất định phải học Phật. Người học Phật, ngoại trừ Phật cùng Bồ Tát, hết thảy Thiên Tiên Thần Quỷ, đều không thể tin phụng, đều không thể cung dưỡng, có phải như vậy hay không?

Đáp: Vô cùng chính xác.

4. Những người nào có thể học Phật

Hỏi: Người không biết chữ, cũng có thể học Phật sao?

Đáp: Cũng có thể, chỉ cần có người đem bản sách nhỏ này đọc cho bọn hắn nghe, bởi vì phía trên này đều là chút ngôn ngữ thông tục, người không biết chữ nghe cũng có thể hiểu. Đợi đến nghe hiểu, chiếu theo lời nói đi làm, cũng có thể thành công. Lúc trước Đường triều có Huệ Năng đại sư, ngài là tổ sư thứ sáu của Thiền tông, ngài chính là một hòa thượng không biết chữ.

Hỏi: Người không biết chữ cũng có thể học Phật, vậy nhất định phải vô cùng thông minh mới làm được!

Đáp: Vậy cũng không phải, lúc trước Thích Ca Mâu Ni Phật, có một vị đại đồ đệ, tên là Châu Lợi Bàn Ðà Già. Tư chất của ông ngốc nhất, Phật liền dạy ông chuyên môn niệm hai chữ "Chổi" "Quét", ông nhớ kỹ chữ "Quét", liền quên chữ "Chổi", nhớ kỹ chữ "Chổi" lại quên chữ "Quét", đây xem như ngu dốt tới cực điểm. Nhưng mà ông cũng chứng quả A La Hán.

Hỏi: Nữ nhân cũng có thể học Phật sao?

Đáp: Cũng có thể học, đồng thời học thành sau này, liền không phải làm thân nữ.

Hỏi: Có người lúc trước làm qua rất nhiều tội ác, bây giờ muốn học Phật còn có ích sao?

Đáp: Làm sao lại không có ích, ngươi không thường nghe nói "buông xuống đồ đao, lập địa thành Phật" câu nói này sao? Chỉ cần mình sám hối tội ác trước kia, lập thệ sau này vĩnh viễn không lại đi làm chuyện xấu, một lòng học Phật, trước kia tội nghiệt mặc dù rất nhiều, cũng có thể tiêu trừ.

Hỏi: Người già học Phật còn kịp sao?

Đáp: Kịp, bất quá tự mình biết thời gian không nhiều, hẳn là cố gắng gấp bội mới phải.

Hỏi: Như vậy người thiếu niên, có thể tạm thời không cần học được sao?

Đáp: Vậy lại không phải, bởi vì có hai câu ngạn ngữ nói "chớ đợi đến già mới học đạo, cô hồn đều là người thiếu niên". Ông biết ông có thể sống đến bao nhiêu tuổi sao? Coi như có thể sống thật lâu, cũng hẳn là sớm học Phật. Bởi vì công phu càng lâu dài, thành công liền càng ổn định, đây không phải đạo lý nhất định sao?

Hỏi: Lý cố nhiên là lý, bất quá người lúc tuổi còn nhỏ, đều có sự nghiệp phải làm, bề bề bộn bộn, làm sao còn có công phu học Phật đây?

Đáp: Đó là bởi vì đem học Phật coi như chuyện không quan trọng. Nếu ông coi học Phật trọng yếu cũng như ăn cơm, ông liền không còn nói không có công phu. Huống hồ học Phật không trở ngại đến làm việc, cũng không đặc biệt tốn nhiều công phu.

Hỏi: Người có tiền, cố nhiên hẳn là học Phật. Người nghèo áo cơm không đủ, còn có thể học sao?

Đáp: Học Phật tất cả là dụng công trên tâm địa, không cần đến tốn nhiều tiền tài.

Hỏi: Người đã vào tôn giáo khác, đem tôn giáo lúc trước dứt bỏ, lại đến học Phật, còn có thể sao?

Đáp: Vậy quá tốt! Bỏ tối theo sáng chính là việc làm của người có đại kiến thức, phải biết chúng ta sống ở trên thế giới, bất quá mấy năm, hoặc mấy chục năm thời gian, tội gì có đường ngay không đi ngược lại đi nơi khác mò mẫm đây?

Hỏi: Như thế nói đến bất kể là người nào, đều có thể học Phật có đúng không?

Đáp: Đúng! Nếu như Phật pháp có ít người có thể học, có ít người không thể học, vậy coi như không được bình đẳng

5. Phương pháp học Phật

Hỏi: Phật pháp đã người người nên học, đồng thời người người có thể học, tôi quyết tâm muốn học một ít. Xin ngài nói cho tôi phương pháp học Phật!

Đáp: Học Phật pháp môn rất nhiều, Phật giáo bình thường chia làm nãm tông: Luật, Giáo, Thiền, Mật, Tịnh. Các tông phương pháp cũng bất đồng, lại cần phải theo mọi người cãn tính, lựa chọn đến học.

Hỏi: Phật sao phải nói nhiều pháp môn như vậy?

Đáp: Cái này gọi là đúng bệnh hốt thuốc, nói ví dụ chúng sinh là bệnh nhân, Phật là đại y vương. Chúng sinh mắc bệnh không giống nhau, cho nên Phật kê đơn thuốc cũng không giống nhau, có dùng thuốc tính mát, có dùng thuốc tính nhiệt, mục đích đều là đem bệnh trị hết. Lại nói một cái so sánh, thí dụ như từ Nam Kinh đến Thượng Hải, có người thích ngồi xe lửa, Phật liền dạy hắn cách ngồi xe lửa. Có người thích đi máy bay, Phật liền dạy cho hắn cách đi máy bay. Phương pháp mặc dù khác biệt, mục đích đều là đến Thượng Hải. Phật giáo cũng là như thế, Phật nói pháp môn tuy nhiều, mục đích đều là dạy người thành Phật.

Hỏi: Nhiều pháp môn như vậy, đều hao phí sức lực như nhau sao?

Đáp: Không phải, có rất khó, có rất dễ.

Hỏi: Tôi không có tài cán gì, ngài hãy nói cho tôi một cái phương pháp dễ nhất đi?

Đáp: Ông muốn dễ học, tốt nhất học phương pháp của Tịnh Độ tông.

Hỏi: Thế nào gọi là Tịnh Độ tông, phương pháp của họ là gì?

Đáp: Phía trên không phải đã nói Phật giáo chia làm nãm tông sao? Tịnh Độ tông này, chính là một trong nãm tông, chính là niệm Phật cầu sinh Tây Phương Tịnh Độ.

Hỏi: Thế nào gọi là niệm Phật cầu sinh Tây Phương Tịnh Độ?

Đáp: Chính là niệm sáu chữ "Nam Mô A Di Đà Phật". Ở phương tây thế giới này, cách thế giới này chỗ rất xa có một cái thế giới, gọi là Thế Giới Cực Lạc, cũng gọi là Tây Phương Tịnh Độ. Người học Phật cầu sau khi chết sinh tới đó, cho nên nói là cầu sinh Tây Phương Tịnh Độ.

Hỏi: Sinh ở nơi đó có chỗ tốt gì?

Đáp: Thế Giới Cực Lạc chỗ tốt rất nhiều. Người sinh ở đó, đều là từ trong hoa sen hoá sinh ra, cũng không phải là thịt xương phàm thai. Muốn ãn cái gì, liền có cái đó, muốn mặc quần áo gì, liền có quần áo đó. Ở nhà cao tầng, đều là dùng vàng bạc bảo bối kiến trúc mà thành. Muốn đi đến nơi nào, bất luận xa bao nhiêu, lập tức liền đến, không cần ngồi xe ngồi thuyền. Nơi đó không có trộm cướp, không có tật bệnh, không có già trẻ, không có lạnh nóng. Đồng thời cả đời tới đó, liền vĩnh viễn sống, không có thời điểm chết, cả ngày nghe A Di Đà Phật thuyết pháp. Thế giới này hết thảy tất cả khổ não, trong Thế Giới Cực Lạc một chút cũng không có. Đây chính là Thế Giới Cực Lạc đại khái tình hình. Còn như chỗ tốt tường tận tỉ mỉ, mặc kệ nói bao nhiêu thời gian đều nói không hết, trừ phi ông sinh tới đó liền hết thảy nhìn rõ ràng.

Hỏi: Vậy coi như thành Phật sao?

Đáp: Vậy còn không tính thành Phật, nhưng cuối cùng quyết định có thể thành Phật. Như thế bất quá là thoát ly lục đạo luân hồi, vĩnh viễn không chết. Đã sinh tới đó, vô ưu vô lự, không đói không lạnh, tự nhiên có thể an an ổn ổn tu hành, cũng thường cùng A Di Đà Phật cùng một chỗ, nghe ngài nói pháp. Dưới hoàn cảnh dạng này, còn sầu không thành Phật sao?

Hỏi: A Di Đà Phật chính là Thích Ca Mâu Ni Phật sao?

Đáp: Không phải, ngài là một vị Phật khác. Bởi vì nguyện lực của ngài rất lớn, lại cùng chúng sinh thế giới này rất hữu duyên, cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật mới dạy cho chúng ta niệm A Di Đà Phật.

Hỏi: Nam Mô hai chữ này giải thích thế nào?

Đáp: Đây là tiếng Phạn nói chính là quy phục, nương tựa, kính lễ. Nam Mô A Di Đà Phật, có nghĩa là chúng ta quy y, nương tựa, lấy A Di Đà Phật làm lão sư. Nơi nơi học theo A Di Đà Phật, cầu ngài cứu độ chúng ta.

Hỏi: Thế Giới Cực Lạc quả thật rất tốt, nhưng dùng biện pháp gì có thể đi?

Đáp: Thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, liền có thể đi.

Hỏi: Dễ dàng như vậy, chỉ sợ còn không đáng tin cậy?

Đáp: Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật chính miệng nói, không có sai.

Hỏi: Phật tại kinh nào đã nói?

Đáp: Chuyên môn nói phương pháp này, có ba bộ kinh. Một bộ là A Di Đà Kinh, một bộ là Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, một bộ là Vô Lượng Thọ Kinh. Còn lại trong rất nhiều kinh điển Đại Thừa, đều nói bổ sung qua.

Hỏi: Trong các tông khác là nói biện pháp gì, lại nói mấy cái nghe một chút được không?

Đáp: Có thể không cần, bởi vì có câu tục ngữ nói "tham nhiều nhai không kỹ" huống hồ pháp môn khác, đều không phải chúng ta những người căn cơ cạn này có thể làm đạt được. Có chút phương pháp rất khó, rất phí công phu, bởi vì chúng ta tuổi thọ rất ngắn ngủi, chỉ sợ đợi không được tu thành công liền chết sớm, chẳng phải là uổng phí một trận công phu. Còn có chút phương pháp, không thể không có minh bạch lão sư dạy bảo, nếu không thường thường sẽ sinh bệnh, cũng là rất nguy hiểm. Chỉ có phương pháp niệm Phật cầu sinh Tây Phương Tịnh Độ này, ổn định nhất, dễ dàng nhất, ai học người đó liền thành công, cái này cũng đủ để chúng ta học cả đời. Làm gì bỏ cái dễ dàng không học, ngược lại đi tìm cái khó học đây?

Hỏi: Cái pháp môn này, nếu là chuyên môn cho người căn cơ cạn chúng ta học, nghĩ đến những người có học vấn, có thông minh, tự nhiên không muốn học pháp môn này?

Đáp: Không phải, pháp môn này mặc dù dễ dàng, thực tế mà nói, Phật giáo các tông hết thảy pháp môn, đều bao quát ở bên trong. Cho nên từ xưa đến nay, người có đại học vấn, học pháp môn này cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Tỷ như tại Trung Quốc trước hết nhất đề xướng niệm Phật, là triều Tấn Huệ Viễn đại sư, cùng Thiện Đạo, Vĩnh Minh, Liên Trì, Ngẫu Ích, Tỉnh Am, Triệt Ngộ, chư vị đại sư, đều là người có học vấn nhất, có đạo đức nhất, bọn họ cũng cả đời chuyên môn niệm Phật. Có thể thấy được niệm Phật không chỉ là chuyện của ngu phu ngu phụ, ông già bà cả.

Hỏi: Niệm Phật đã so với pháp môn khác dễ dàng hơn, thành tựu tương lai, chỉ sợ so với học pháp môn khác, cũng muốn kém một chút?

Đáp: Lẽ nào lại như vậy, bất kể chuyện gì, khó chưa hẳn tốt hơn, dễ cũng chưa chắc kém hơn. Nói ví dụ chữa bệnh, vô luận dùng thuốc gì, đều là vì muốn đem bệnh trị hết, chẳng lẽ dùng dược liệu quý giá chữa khỏi bệnh so với dùng thuốc không đáng tiền chữa khỏi bệnh, càng tốt hơn hay sao? Nam Mô A Di Đà Phật sáu chữ, giống như liều thuốc chữa vạn bệnh. Đã bệnh gì đều trị, lại vẻn vẹn chỉ một vị, ông nghĩ vị thuốc này hiệu lực lớn bao nhiêu?

Hỏi: Niệm Phật có thể vãng sinh Thế Giới Cực Lạc, tuy là kinh đã nói, nhất định là có đạo lý, nhưng vẫn cần phải xin ngài nói rõ.

Đáp: Đạo lý này rất sâu, không phải nhất thời nửa khắc có thể nói rõ ràng, cũng không phải nãng lực của ta có thể nói minh bạch. Trừ phi ngươi đem Tam Tạng kinh luận hoàn toàn nghiên cứu triệt để, hoặc là ngươi cố gắng niệm Phật đợi đến sau này thành Phật, tự nhiên là biết đạo lý của nó.

Hỏi: Niệm Phật mà không rõ đạo lý trong đó, đây không phải là mê tín sao?

Đáp: Không phải, chuyện không có đạo lý, ngươi liền tin nó có đạo lý, đây mới gọi là mê tín. Còn như niệm Phật vãng sinh, nguyên lai thật có lý, bất quá chúng ta tạm thời không rõ thôi, không thể tính là mê tín. Nói ví dụ: Có hai người bị bệnh, trong đó một người, tin tưởng bác sĩ, uống liều thuốc, bệnh liền tốt, một người khác, nhìn phương thuốc của bác sĩ, liền hoài nghi, hắn nghĩ cái phương thuốc này bên trên kê đơn thuốc, bất quá là chút sợi cỏ vỏ cây, không có thứ đáng giá, vì cái gì có thể trị bệnh? Không muốn mê tín. Tạm chờ đến khi minh bạch đạo lý này, lại uống cũng không muộn. Ai biết bệnh của hắn lại một ngày nặng hơn một ngày, y lý, dược tính còn không có hiểu rõ, vậy mà một mạng chết đi. Ông nghĩ hai người kia, biện pháp của ai tốt, cái nào xem như mê tín?

Hỏi: Đạo lý niệm Phật vãng sinh, chúng ta một chút cũng không có cách nào hiểu sao?

Đáp: Lại lấy nhân quả tới nói. Phía trên không phải nói trồng thiện nhân được thiện quả, trồng ác nhân được ác quả sao? Như vậy ông cả ngày niệm Phật, trồng chính là Phật nhân, tự nhiên sẽ được Phật quả.

Hỏi: Cái này cũng có đạo lý. Nhưng không biết từ xưa đến nay, niệm Phật vãng sinh có bao nhiêu người, làm sao biết họ là vãng sinh Tây Phương?

Đáp: Các sách như Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Vãng Sinh Truyện v.v..., ghi chép vãng sinh rất nhiều, cũng tự thuật tình hình vãng sinh. Hết thảy người niệm Phật, đến thời điểm lâm chung, tự mình biết ngày chết cùng thời gian, dự đoán tắm rửa thay quần áo, cùng các thân hữu thong dong nói lời tạm biệt, đến lúc chết, một chút đau khổ đều không có, y nguyên mặt hướng phương tây ngồi, chắp tay niệm Phật, trông thấy A Di Đà Phật, cùng Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát tới đón, liền vẻ mặt tươi cười chết đi. Lúc này người hầu hạ bệnh nhân, thường thường sẽ nghe thấy tiếng nhạc, ngửi được mùi hương kỳ dị. Phải biết, người tại lúc khác có thể giả vờ, đến lúc sắp chết là không thể làm bộ.

Hỏi: Những sách này tin được không?

Đáp: Những sách này, đều là những người từ trước rất có đạo đức, rất có danh vọng, không biết nói dối ghi lại, làm sao lại không tin?

Hỏi: Ngài nói người trước khi chết, trông thấy Phật tới đón tiếp họ, là chuyện thế nào?

Đáp: A Di Đà Phật đã từng phát ra thệ nguyện rất lớn. Phàm là hết thảy chúng sinh thành tâm niệm Phật, nguyện ý vãng sinh Thế Giới Cực Lạc, người này lúc sắp chết, Phật nhất định tới đón người đó đến Thế Giới Cực Lạc, cho nên người niệm Phật lâm chung, trông thấy Phật tới đón, chính là đạo lý này.

Hỏi: Phía trên ngài đã nói mọi thứ đều là tự làm tự chịu, Phật không xen vào. Hiện tại lại nói Phật tới đón tiếp, đây không phải tự mâu thuẫn sao?

Đáp: Làm sao mâu thuẫn. Bản thân ngươi trước tiên cần phải chịu học phật, chịu niệm Phật, cho nên trước khi chết mới có thể cảm đến Phật tới đón. Chính ngươi không chịu học Phật, không chịu niệm Phật, Phật mặc dù có đại nguyện lực, cũng không thể cưỡng chế kéo ngươi đi! Cái này còn không phải tự làm tự chịu.

Hỏi: Nếu như niệm kinh, nên niệm kinh gì?

Đáp: Trong Phật giáo kinh luận có hơn tám nghìn quyển, không giống với kinh của đạo môn, chỉ có năm ba quyển. Người học Tịnh Độ thường đọc là A Di Đà Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh, Lăng Nghiêm Kinh Đại Thế Chí Viên Thông Chương, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, Phổ Môn Phẩm, Kim Cương Kinh, Tâm Kinh v.v... trong đó A Di Đà Kinh là quan trọng nhất. Nếu như không thể niệm, cũng không cần gấp. Chỉ cần niệm Phật tốt, cũng đã đủ rồi.

Hỏi: Táo vương kinh, cũng có thể niệm sao?

Đáp: Tuyệt đối không thể niệm. Táo vương kinh, Thái dương kinh, Thái âm kinh, Huyết bồn kinh, Thọ sinh kinh, Nhãn quang kinh, Diệu sa kinh, cùng các loại bảo quyển, cùng ngũ bộ lục sách v.v..., đều là người đời sau biên lung tung, không hề có đạo lý. Người học Phật, không nên nhận kinh giả làm kinh thật, tuyệt đối không nên niệm chúng. (Ngũ bộ lục sách, đều là đánh cắp Phật kinh yếu nghĩa. Đồng thời thêm ý của mình, lộn xộn mà thành. Cho nên phần nhiều trái với Phật ý, đọa thiên không)

Hỏi: Có chút tôn giáo, cũng niệm Kim Cương Kinh, bọn hắn đọc cái kia, cùng trong Phật giáo giống nhau sao?

Đáp: Có thật nhiều tôn giáo, cũng niệm Phật giáo Kim Cương Kinh, kia đơn giản là muốn lấy Phật giáo làm chiêu bài. Kỳ thật bọn hắn cũng không phải là chiếu vào trên kinh Phật nói tới phương pháp đi làm, có ít người càng là cầm Kim Cương Kinh giảng nói loạn xạ, đi gán ghép thuyết pháp của chính bọn hắn. Những đám người thích chui sừng trâu này, đem kinh Phật giảng giống như đoán mê, nói bậy rằng Phật sợ tiết lộ thiên cơ, còn lời nói trên kinh, đều chỉ là ngụ ngôn, chỉ có cái bọn hắn giảng, mới là ý nghĩa chân chính của kinh Phật. Thử nghĩ Phật Đà thương nhớ chúng sinh, hận không thể để chúng sinh đem kinh điển triệt để minh bạch, lập tức thành Phật mới tốt. Há có đạo lý nói chút bí hiểm, làm chúng sinh nghi lầm sao? Nếu như nói Phật sợ tiết lộ thiên cơ, không dám nói rõ. Xin hỏi những kẻ nói loạn Kim Cương Kinh này là hạng người gì, hắn làm sao lại dám tiết lộ thiên cơ nói bậy đây?

Hỏi: Niệm chú có thể chứ?

Đáp: Chú trên kinh Phật tên Đà La Ni, đều có thể niệm, bất quá cũng không quan trọng bằng niệm Phật. Bàng môn ngoại đạo chú rất nhiều, đều vô cùng buồn cười, niệm không có tác dụng gì. Dù là chú trên kinh Phật, cũng phải có người truyền thụ mới tốt. Nếu không dễ dàng niệm sai. Tóm lại kinh chú đều không cần gấp, có thể không niệm. Khẩn yếu nhất là chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật sáu chữ, không để gián đoạn.

6. Trợ hạnh ngoài niệm Phật

Hỏi: Người học Phật ngoại trừ niệm Phật ra, không còn chuyện gì khác sao?

Đáp: Niệm Phật gọi là chánh hạnh, là quan trọng nhất. Còn có một số việc, gọi là trợ hạnh, cũng là không thể thiếu.

Hỏi: Trợ hạnh là gì?

Đáp: Chính là thường làm nhiều việc tốt, không làm việc gì không tốt.

Hỏi: Việc gì là không tốt?

Đáp: Trọng yếu nhất có năm dạng. Một là sát sinh, hai là trộm cắp, ba là tà dâm, bốn là vọng ngữ, năm là uống rượu. Năm dạng này tại trong Phật giáo là nghiêm khắc cấm chỉ. Cái này gọi là ngũ giới, là không thể không tuân thủ. Lại không thể hút thuốc, bởi vì miệng sẽ thường thối, không thanh tịnh.

Hỏi: Giới sát sinh là thế nào?

Đáp: Chính là hết thảy sinh linh đều không sát hại, cũng không ăn thịt của chúng. Bởi vì án theo định luật nhân quả, hiện tại ông giết nó, tương lai nó tất sẽ giết ông, hiện tại ông ăn thịt nó, tương lai nó tất sẽ ăn thịt ông. Ông nghĩ có thể không giới sát sao?

Hỏi: Việc này có chút khó khăn, không biết có thể hay không dàn xếp?

Đáp: Có thể hoàn toàn không ăn mặn, cố nhiên rất tốt. Nếu như thực sự khó xử, có thể tạm thời ăn tam tịnh nhục, cùng với ăn chay kỳ. Ăn chay kỳ có mấy loại phương pháp, mỗi tháng ngày mùng một, mùng tám, mười bốn, mười lăm, mười tám, hai mươi ba, hai mươi tư, cùng ba ngày cuối tháng ăn chay gọi là thập trai. Mỗi tháng mùng tám, mười bốn, mười lăm, hai mươi ba, cùng hai ngày cuối tháng ăn chay, gọi là lục trai. Đây là hai loại ăn chay kỳ bình thường nhất, ông có thể tùy ý chọn một dạng.

Hỏi: Thế nào gọi tam tịnh nhục?

Đáp: Chính là lúc sát sinh không tận mắt nhìn thấy tình hình con vật bị giết, cũng không nghe thấy tiếng kêu của con vật bị giết, đồng thời nó không phải vì chính mình ăn mới giết, ba loại này gọi là tam tịnh nhục. Phàm là người không thể hoàn toàn ăn chay, có thể tạm thời ăn loại này. Hoặc là trên đường mua thịt có sẵn đã chết, cũng có thể phòng ngừa sát sinh.

Hỏi: Ăn tam tịnh nhục cùng chay kỳ, cùng ăn chay trường giống nhau sao?

Đáp: Đương nhiên không giống. Người không thể ăn chay trường, trước ăn như thế, sau này vẫn muốn luyện tập, chậm rãi đoạn ăn mặn mới tốt.

Hỏi: Như thế liền không khó, xin hỏi giới trộm cắp là ra sao?

Đáp: Chính là không ham tiền của không phải của mình.

Hỏi: Thế nào gọi là giới tà dâm?

Đáp: Chính là ngoại trừ vợ chồng chính thức không thể cùng người khác thông dâm.

Hỏi: Kiêng rượu dĩ nhiên chính là không uống rượu, giới vọng ngữ lại là cái gì?

Đáp: Chính là không nói lừa dối, cùng không làm chuyện gạt người.

Hỏi: Những việc này cũng không khó khăn lắm!

Đáp: Bất quá còn muốn biết năm việc này, chẳng những muốn giới ở thân thể không đi làm, cũng muốn giới ở tâm, không nên động niệm không tốt. Nói ví dụ: Trộm cắp, đi trộm cắp, hoặc cướp đoạt đồ của người khác, cố nhiên xem như trộm cắp. Chính là trông thấy đồ của người ta, trong lòng suy nghĩ làm thế nào có thể đem làm của mình, cũng là trộm cắp. Bốn giới khác, đều là như thế. Ông đừng cho là ta chẳng qua là nghĩ như thế, cũng không có thực tế đi làm, lại không có người khác biết, còn sợ cái gì. Cần biết trong tâm khởi lên một niệm, liền gieo nhân, tương lai sớm muộn nhất định phải kết quả, làm sao có thể không cẩn thận đây?

Hỏi: Việc này sẽ rất khó, tự mình không ước thúc được tâm của mình, xử lý thế nào đây?

Đáp: Niệm Phật chính là biện pháp tốt nhất, khi ông cảm thấy tâm không nhận ước thúc liền tranh thủ thời gian một lòng niệm Phật, ác niệm tự nhiên là tiêu diệt.

Hỏi: Không làm ác, còn có thể miễn cưỡng xử lý. Nói làm việc thiện, tôi không có tiền, chẳng phải là không làm được sao?

Đáp: Cái này sai, làm việc thiện không nhất định phải dùng tiền. Ông có thân thể, gặp phải việc có ích cho người, hao chút sức lực đi làm, đây là thân thiện. Ông có miệng, gặp phải việc có tranh chấp, giúp họ điều giải một chút. Gặp phải người tốt chuyện tốt, cực lực tán dương, đây cũng là khẩu thiện. Ông có tâm, trông thấy người ta nói lời tốt, cảm thấy lòng tràn đầy vui vẻ, đây cũng là tâm thiện. Có tiền, cố nhiên nên bỏ ăn bỏ mặc, sửa cầu bổ đường, cúng Phật trai tăng, sùng phụng tam bảo. Không có tiền, dù cho nghe thấy việc thiện, tâm cùng miệng tuỳ hỉ, cũng có công đức giống như vậy.

Hỏi: Làm chuyện gì không cần tiền, mà công đức lớn nhất?

Đáp: Khuyên người học Phật, công đức lớn nhất. Bởi vì bỏ áo bỏ cơm, bất quá cứu người trên thân thể nhất thời thống khổ. Nếu có thể khuyên người học Phật, là cứu người vĩnh viễn thoát ly lục đạo luân hồi thống khổ, ông nghĩ công đức lớn hay không lớn?

Hỏi: Niệm Phật còn có gì cần giảng nữa không?

Đáp: Đại khái là như thế, bất quá mới học, còn có ba chuyện khẩn yếu nhất, là nhất định phải biết đến.

Hỏi: Còn có ba chuyện gì, xin ngài nói một chút.

Đáp: Học Phật khó được nhất là tin tưởng, ông đối với những việc như: Tây Phương có Thế Giới Cực Lạc, người niệm Phật lâm chung Phật tới đón sinh đi nơi đó, cần phải thật tin không nghi ngờ. Quả nhiên có thể tin, vậy liền thành công một phần ba. Nếu biết cái này Thế Giới Cực Lạc, có đủ loại chỗ tốt, nhất định phải phát thiết nguyện, muốn hướng nơi đó vãng sinh. Trong lòng thường nghĩ đó vốn là cố hương của ta, những địa phương khác, mặc kệ là tốt là xấu, ta đều không đi. Quả nhiên có thể ôm định ý nghĩ này, vậy liền thành công hai phần ba. Lại thêm thực hành đi làm, vậy liền hoàn toàn thành công. Lời tuy là nói như thế, nhưng ba việc này là liên quan, thiếu một dạng liền không thành công.

Hỏi: Thế nào gọi là thực hành?

Đáp: Chính là thực hành phía trên nói tới niệm Phật, làm việc thiện, các loại biện pháp. Bất quá thực hành, còn có mấy điểm nên để ý, cần phải lưu tâm.

7. Niệm Phật như thế nào
(phần này đã được dịch trong cuốn "Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập")

Hỏi: Niệm Phật không chỉ là dùng miệng niệm mà phải chú tâm đúng không?

Ðáp: Có nhiều người miệng tuy niệm Phật nhưng chẳng để tâm vào đó, trong lòng toàn là suy xằng nghĩ loạn. Niệm như vậy cũng vô dụng. Miệng niệm Phật thì tâm phải tưởng Phật, tâm khẩu nhất như. Ngoại trừ một câu niệm Phật ra không còn nghĩ đến gì khác nữa, không còn có ý niệm nào khác khởi lên. Có vậy mới gọi là Nhất Tâm Bất Loạn, từ đó mới dễ thành công.

Hỏi: Như vậy chẳng phải là khó lắm ư?

Ðáp: Xem kìa! Một mặt ông chê niệm Phật quá dễ dàng, một mặt lại sợ nó quá khó. Thật sự ra, một pháp niệm Phật đây, bảo là dễ thì nó cực dễ, bảo là khó thì nó cũng cực khó. Chẳng qua là chẳng cần biết là khó hay dễ, chỉ đáng kể mình có thể bền lòng niệm được nhiều hay không. Lâu ngày chầy tháng, tự nhiên tâm chẳng loạn nữa. Lời tục thường nói: “Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ tâm chẳng chuyên”, chính là ý này.

Lại có một cách niệm Phật như sau: Mỗi lúc niệm Phật, mỗi chữ phải phát xuất từ trong tâm. Trong tâm tưởng thật rõ ràng, miệng niệm cho thật rõ ràng, tai nghe thật rõ ràng. Mỗi một chữ phát xuất từ trong tâm, thấu qua tai lọt vào tâm, một chữ cũng chẳng để lọt mất. Tu tập lâu dài như vậy, tâm tự nhiên chẳng còn tán loạn. Ðấy chính là một phương pháp khẩn yếu bậc nhất, ngàn vạn phần chớ quên.

Hỏi: Nên niệm Phật vào lúc nào?

Ðáp: Nên niệm Phật vào hai thời sáng tối, lập một công khóa nhất định, hạn định số câu niệm Phật nhiều ít: hoặc là mấy trăm câu, mấy ngàn câu, tùy theo hoàn cảnh mỗi người mà định số. Chẳng cần biết là rảnh hay bận, không niệm đủ số đó không được. Còn ngoài ra thì chẳng cần biết là lúc nào, đang ở chỗ nào đều niệm được cả. Càng niệm nhiều càng tốt. Thời gian niệm càng lâu càng hay.

Hỏi: Vừa làm việc vừa niệm Phật được không?

Ðáp: Lúc đang vác củi, gánh nước cũng niệm Phật được. Lúc đang cọ nồi, rửa chén cũng niệm Phật được. Lúc cày bừa, cuốc xới, cắt cứa cũng niệm Phật được. Chẳng luận là đi, ngồi, ngủ nghê, thậm chí lúc đang đại tiểu tiện cũng đều có thể niệm Phật. Nói chung, trừ lúc phải dùng trí óc làm việc, ngoài ra thì dù đang làm gì cũng chẳng trở ngại việc niệm Phật cả.

Hỏi: Nên niệm Phật lớn tiếng hay là niệm nhỏ tiếng?

Ðáp: Niệm lớn tiếng cũng tốt, niệm nhỏ tiếng cũng hay. Miệng không niệm nhưng tâm thầm niệm cũng tốt. Chỉ trừ lúc đang nằm trên giường hay đang ở chỗ không sạch sẽ thì nên thầm niệm trong tâm, chẳng được niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng là không cung kính. Nhưng lúc gặp chuyện nguy cấp, chẳng cần biết là đang ở chỗ nào, cứ việc niệm ra tiếng.

Hỏi: Học Phật thì nên thờ hình Phật nào?

Ðáp: Thờ một mình đức A Di Ðà Phật hoặc tượng Tây Phương Tam Thánh đều được (A Di Ðà Phật và hai vị Bồ Tát Quán Thế Âm, Ðại Thế Chí gọi là Tây Phương Tam Thánh).

Hỏi: Nên thờ tượng Phật ở chỗ nào?

Ðáp: Nếu có phòng trống, dành riêng một phòng thờ Phật là tốt nhất. Nếu không có, thờ Phật ngay trong phòng mình ở cũng được. Nói chung là phải chọn nơi sạch sẽ. Trước tượng treo màn vải vàng, lúc không niệm Phật, buông màn xuống. Làm vậy để khỏi đến nỗi khinh nhờn. Tốt nhất là để tượng Phật hướng mặt về Ðông, người niệm Phật đối trước tượng Phật, hướng mặt về Tây. Nếu chẳng thể làm vậy được thì thờ tượng ở phương nào thuận tiện cũng được.

Hỏi: Nếu không có chỗ nào thuận tiện, không thờ Phật có được không?

Ðáp: Nếu thực sự không có chỗ nào thuận tiện, miễn sao tâm thành thì không thờ tượng Phật cũng được. Lúc niệm Phật hướng về Tây là ổn.

Hỏi: Nên dùng những thứ gì để cúng dường Phật?

Ðáp: Thông thường dùng hương, hoa, đèn, nước trong, trái cây v.v... Nếu không lo liệu được, thiếu một vài thứ hoặc không có thứ gì hết cũng xong; nhưng tuyệt đối chẳng được cúng rượu hoặc đồ mặn cũng như đốt giấy tiền, vàng mã trước Phật.

Hỏi: Nên hành lễ trước Phật như thế nào?

Ðáp: Tùy ý. Hoặc là dập đầu lạy, hoặc là vái, hoặc khom mình, hoặc chắp tay; nhưng dập đầu lễ bái là cung kính nhất, có thể tiêu tội, tăng phước.

Hỏi: Lúc niệm Phật có nên quỳ trước mặt Phật không?

Ðáp: Chẳng nhất định. Quỳ niệm, đứng niệm, vừa đi vừa niệm đều được. Cốt yếu là phải thành tâm. Quỳ niệm rất tốt mà ngồi niệm cũng hay.

Hỏi: Ngài nói hai thời niệm Phật sáng tối, phải lập một khóa trình, phiền ngài lập cho tôi một khóa trình có phải là hay hơn không?

Ðáp: Khóa trình vốn là dựa theo thời gian, sức lực của chính mỗi người mà quy định. Ông đã cầu tôi thì tốt nhất là tôi soạn ra một nghi thức thật đơn giản cho ông vậy.

Nếu như ông có sức thì có thể hành trì thêm nhiều hơn, có thể thêm vào kinh Di Ðà, chú Vãng Sanh, kệ Tán Phật, văn Ðại Phát Nguyện. Những bài kinh ấy trong sách Thiền Môn Nhật Tụng có chép đủ cả, những chỗ lưu thông kinh Phật đều có. Khóa sáng thì lúc vừa ngủ dậy, khóa tối thì trước khi đi ngủ, rửa tay, súc miệng, đến trước tượng Phật, thắp nhang, dâng nước, chắp tay cung kính, rồi quỳ hoặc đứng, hoặc ngồi xếp bằng, dùng tâm chí thành niệm theo thứ tự sau:

- Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (niệm một lần, lễ một lạy).

- Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (niệm một lần, lễ một lạy).

- Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Ðà Phật (niệm một lần, lễ một lạy).

- Nam mô A Di Ðà Phật (trăm câu, ngàn câu, hai, ba ngàn câu, càng nhiều càng hay. Tùy mỗi người rảnh hay bận mà định số, nhưng phải từ ít tăng lên nhiều, chẳng được từ nhiều giảm ít đi. Bất luận niệm nhiều hay ít, chẳng cần phải lạy).

- Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát (niệm một tiếng, lễ một lạy, hoặc niệm ba lần, lễ ba lạy).

- Nam mô Ðại Thế Chí Bồ Tát (như trên).

- Nam mô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát (như trên).

Nguyện đem công đức này

Trang nghiêm Phật Tịnh Ðộ.

Trên đền bốn ân nặng.

Dưới cứu khổ tam đồ

Nếu có ai thấy nghe.

Ðều phát lòng Bồ Ðề,

Hết một báo thân này,

Cùng sanh cõi Cực Lạc.

(lễ ba lạy)

Hỏi: Khóa trình này rất hay, xin giảng thêm về chữ “thập phương Tam Bảo”.

Ðáp: Tám phương, phương trên và phương dưới gọi là mười phương. Phật, Pháp, Tăng là Tam Bảo. Phật là Giáo Chủ. Pháp là kinh điển để tu nhân chứng quả do Ðức Phật giảng. Tăng là những pháp tử chiếu theo lời Phật dạy tu hành, đã chứng thánh quả Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, và các cao tăng đạo cao, đức trọng, hoằng pháp lợi sanh.

Phật, Pháp, Tăng đều gọi là Bảo (quý báu) vì có thể phát sanh, tăng trưởng Pháp Thân, huệ mạng của hết thảy chúng sanh, giống như của báu trong thế gian có khả năng nuôi sống thân mạng của con người. Phải hiểu rằng khi niệm Tam Bảo chính là biểu thị ta hoàn toàn lấy Phật, kinh điển do đức Phật đã nói và các vị Bồ Tát, cao tăng tu hành đúng theo lời Phật làm thầy của mình. Ta từ những vị đó quy hướng trở thành tín đồ Phật giáo.

Hỏi: Xin hỏi vì sao phải niệm Phật Thích Ca?

Ðáp: Là vì pháp môn Niệm Phật do chính Ngài dạy cho chúng ta. Niệm Phật lạy Ngài chính là chẳng dám quên bỏ nguồn gốc vậy.

Hỏi: Tại sao lại còn phải niệm Quán Thế Âm và Ðại Thế Chí Bồ Tát?

Ðáp: Vì người niệm Phật lúc lâm chung, hai vị Bồ Tát này cùng với đức A Di Ðà Phật đồng thời đến tiếp dẫn về Tây Phương. Vì thế niệm Phật xong phải niệm danh hiệu và lễ bái hai vị Bồ Tát này.

Hỏi: Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát là những vị Bồ Tát nào?

Ðáp: Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát là tất cả những vị Bồ Tát trong thế giới Cực Lạc đều rất thanh tịnh. Ba chữ Ðại Hải Chúng ngụ ý các vị Bồ Tát ấy nhiều như nước biển. Sớm muộn gì ta cũng sẽ làm bầu bạn với các vị Bồ Tát ấy; vì thế, cần phải niệm niệm lễ bái họ.

Hỏi: Kệ Hồi Hướng có tác dụng gì?

Ðáp: Công dụng của bài kệ Hồi Hướng rất lớn. Người tu hành bất luận là niệm Phật, hay niệm kinh, niệm xong, nhất định phải niệm kệ Hồi Hướng một lượt. Hồi Hướng có nghĩa là gom về, tức là một phương pháp đem công đức niệm Phật, niệm kinh gom về một nơi. Gom về nơi nào? Gom về việc cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới!

Chẳng riêng gì niệm Phật, niệm kinh mới hồi hướng về Cực Lạc thế giới, mà bất luận làm việc lành nào cũng đều phải hồi hướng về Cực Lạc thế giới. Càng tích thêm được một phần công đức thì hy vọng được vãng sanh càng tăng thêm một phần. Nếu làm công đức nhưng chẳng hồi hướng cầu sanh về thế giới Cực Lạc thì chỉ sợ đời sau chỉ được hưởng báo ứng trong cõi trời, cõi người, vẫn cứ luân hồi trong lục đạo, chẳng được giải thoát. Phước báo càng lớn, càng dễ tạo tội, nên kiếp kế tiếp đó càng đáng sợ hơn.

Vì thế, người học Phật phải nên đem hết thảy công đức hồi hướng vãng sanh Tây Phương thì lúc lâm chung mới có hy vọng được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng niệm bài kệ Hồi Hướng cũng giống như niệm Phật, phải từng chữ, từng câu phát xuất từ nội tâm, chẳng thể niệm suông nơi cửa miệng được.

Hỏi: Xin ngài giảng qua ý nghĩa từng câu trong bài kệ Hồi Hướng.

Ðáp: Câu thứ nhất và câu thứ hai nghĩa là ta đem công đức niệm Phật hỗ trợ cõi Tịnh Ðộ của Ðức Phật A Di Ðà khiến cho nó càng thêm tốt đẹp phi thường. Câu thứ ba nghĩa là lại đem công đức ấy trên là báo đáp bốn tầng ân đức: cha, mẹ, sư trưởng và đức Phật. Câu thứ bốn nghĩa là dưới thì dùng công đức cứu vớt những chúng sanh khổ não trong ba đường ác: súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Câu thứ năm và thứ sáu nghĩa là nếu có ai thấy, nghe người đang niệm Phật, niệm kinh sẽ đều phát khởi tấm lòng trên cầu Phật Quả, dưới độ chúng sanh. Câu thứ bảy và thứ tám nghĩa là sau khi cái thân báo ứng này đã hoàn toàn chấm dứt thì mọi người sẽ cùng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Giải thích theo từng câu văn thì ý nghĩa của bài kệ Hồi Hướng là như vậy.

Nói chung, tám câu kệ này lại có hai tầng ý nghĩa lớn.

Tầng thứ nhất là: Chúng ta niệm Phật là để cầu sanh về Tây Phương, chứ chẳng phải vì cầu công danh, phú quý hay hết thảy những điều tốt đẹp của thế gian.

Tầng thứ hai là: Chúng ta niệm Phật là để cứu độ hết thảy chúng sanh thoát ly khổ hải, chứ chẳng phải vì riêng bản thân mình. Ðã hiểu rõ tầng ý nghĩa thứ hai này rồi thì bất luận là niệm Phật, niệm kinh hay làm bất cứ điều lành gì đều luôn giữ tấm lòng như thế, hồi hướng như thế. Có như vậy mới là người học Phật phát Bồ Ðề tâm chân chánh.

Hỏi: Khóa trình ngài vừa lập ở trên cố nhiên rất đơn giản, nhưng có người quá đỗi bận rộn, không lúc nào rảnh thì làm sao thực hiện được?

Ðáp: Vẫn có biện pháp. Bất luận là đang ở đâu hay bất cứ lúc nào (niệm vào lúc sáng sớm tốt nhất), hướng mặt về Tây, lễ ba lạy, liền niệm sáu chữ “nam-mô A Di Ðà Phật” cho đến hết một hơi. Hơi dài thì niệm một hơi mươi câu càng hay. Hơi ngắn thì một hơi niệm vài câu cũng được. Tổng cộng niệm đủ mười hơi rồi niệm kệ Hồi Hướng. Niệm xong, hướng về Tây lạy ba lạy là xong. Ðây gọi là pháp Thập Niệm. Người rất bận mỗi ngày thành tâm chiếu theo phương pháp này mà niệm thì tương lai cũng có thể được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, là vì đức Phật A Di Ðà đã từng phát nguyện nên tự nhiên được vãng sanh không sai!


8. Người niệm Phật cần chuẩn bị lúc lâm chung

Hỏi: Theo phương pháp niệm Phật phía trên nói tới cố gắng niệm, đợi đến sau này thọ chung, nhất định sinh đến Tây Phương, không có vấn đề khác sao?

Đáp: Người tu hành, lúc sắp chết, đặc biệt quan trọng, hẳn là dự đoán làm một chút chuẩn bị mới tốt.

Hỏi: Người đang khỏe mạnh, bỗng nhiên chuẩn bị trước việc khi chết, đây không phải điềm xấu sao?

Đáp: May mắn cũng được, điềm xấu cũng được, người không thể không chết. Đã sớm muộn đều sẽ chết, ngại gì nói chuyện chuẩn bị trước. Huống chi người học Phật, nghĩ đến lúc chết sinh Tây Phương, tựa như từ trong hố lửa nhảy ra ngoài, lại giống như người xuất ngoại trở về nhà, là chuyện rất vui vẻ, thế nào nói là điềm xấu đây?

Hỏi: Bình thường niệm Phật, trước khi chết, Phật tự nhiên tới tiếp dẫn, còn cần chuẩn bị gì sao?

Đáp: Người đến lúc sắp chết, một niệm cuối cùng là khẩn yếu nhất. Sinh Tây Phương là nhờ một niệm này, lên Thiên đường, nhập Địa Ngục, cũng đều do một niệm này. Đến lúc đó, nhất định phải nhớ niệm Phật, rồi mới mới có hi vọng sinh Tây Phương. Nếu là đem niệm Phật quên đi, liền không nương tựa vào được.

Hỏi: Người học Phật cả đời niệm Phật, đến trước khi chết làm sao lại sẽ đem Phật quên mất?

Đáp: Trừ phi người có đại căn cơ, hoặc là ngày thường tu trì công phu thuần thục, mới có thể lâm chung không quên niệm Phật. Còn như người bình thường, mặc dù ngày thường cũng niệm Phật, cũng được làm việc thiện, nhưng lại không có công phu chân thực, đến lúc sắp chết, vợ gào con khóc, bệnh khổ hôn mê, những việc trải qua khi còn sống, khi chết chưa hết liên luỵ, ngàn vạn ý niệm, từng cái dâng lên trong tâm. Thế là tham sống sợ chết, luống cuống tay chân, ông nghĩ lúc này trong tâm còn có bóng dáng của Phật sao?

Hỏi: Vậy phải làm như thế nào?

Đáp: Một người muốn phát tâm học Phật, không thể không đem trong nhà già trẻ lớn bé, cùng bằng hữu thân thích v.v..., đều khuyên họ niệm Phật. Cái này không những đối với người khác hữu ích, đối với mình cũng có lợi thật lớn. Nếu không, đợi đến lúc lâm chung, bọn họ không biết đạo lợi hại, quấy rối ầm ĩ lung tung, thường thường làm cho phí công nhọc sức, thực sự đáng tiếc.

Hỏi: Muốn vãng sinh Tây Phương, còn cần người khác trợ giúp sao?

Đáp: Đúng! Người niệm Phật, lâm chung có ba chuyện rất gấp gáp, đều là muốn người khác trợ giúp mới được, tôi lại nói cho ông nghe:

Thứ nhất, tại thời điểm bệnh nhân lâm chung, phàm là những người thân thuộc, nhất định không thể tại trước mặt bệnh nhân nói dài nói ngắn, than thở. Hẳn là nên khuyên bệnh nhân quên đi tất cả, một lòng niệm Phật. Nếu tuổi thọ chưa hết, niệm Phật có thể làm bệnh nhanh khỏi. Nếu là bệnh không thể chữa khỏi, niệm Phật có thể vãng sinh Tây Phương. Phật không hư nguyện, nhất định đích thân đến tiếp dẫn. Sinh đến Thế Giới Cực Lạc, có chỗ tốt nói không hết so với tại cái thế giới ác trược này chịu tội tốt hơn nhiều. Khuyên bảo như vậy một phen, lại tại nơi bệnh nhân có thể nhìn thấy, treo lên một hình tượng Phật. Như vậy bệnh nhân trong mắt có Phật, trong tâm có Phật, tự nhiên sẽ không đánh mất chính niệm, đem Phật quên đi.

Thứ hai, người trong nhà, cần chia ban niệm Phật, trợ giúp bệnh nhân. Mặc dù đã chiếu lời nói phía trên khuyên bảo qua, nhưng là bệnh nhân tâm lực rất yếu, không thể không có người khác trợ giúp. Nếu như phụ cận có người học Phật, tổ chức niệm Phật đoàn, có thể mời họ đến trợ niệm. Nếu là không có đoàn trợ niệm, có thể đem người trong nhà mình chia mấy ban, tại trước mặt bệnh nhân luân phiên niệm Phật. Thanh âm cần không cao không thấp, không nhanh không chậm, từng chữ phân minh, từng câu rõ ràng, để từng chữ từng câu thấu qua tai lọt vào tâm bệnh nhân. Ban này niệm xong, ban kia liền niệm tiếp, không thể gián đoạn. Bệnh nhân có thể niệm theo thì tốt hơn, nếu như không thể, bảo họ lẳng lặng nghe người khác niệm cũng giống như vậy. Thẳng đến sau khi tắt thở, vẫn phải niệm như thường, niệm càng lâu càng tốt. Chí ít sau khi bệnh nhân tắt thở tám giờ, mới có thể kết thúc. Bởi vì người chết mặc dù đã tắt thở, nhưng thần thức còn chưa rời khỏi thân thể, cho nên sau khi chết trong vòng mấy tiếng, người khác thay hắn trợ niệm, hiệu quả cực lớn, đây là phi thường trọng yếu.

Thứ ba, phải tránh những việc di chuyển, khóc lóc, tắm rửa, thay quần áo v.v... Bệnh nhân hoặc ngồi, hoặc dựa, hoặc nằm ngửa, hoặc nằm nghiêng, đều có thể để cho tự nhiên, không nên di chuyển lung tung. Bởi vì khi bệnh nhân sắp chết, hoặc vừa mới chết, hoặc sinh Tây Phương, hoặc sinh Thiên Đường, hoặc nhập Địa Ngục, đều ở trong một sát na này. Mọi người chỉ có thể thành tâm thành ý giúp họ niệm Phật, là có ích nhất. Tục nhân vô tri, thường thường vội vàng tắm rửa thay quần áo v.v... Không biết một khi làm như thế, bệnh nhân còn không có tắt thở, đau khổ không cần phải nói. Coi như đã tắt thở, thần thức của họ chưa rời đi, y nguyên còn có tri giác, khẽ động thì thân thể vô cùng thống khổ, thống khổ thì sinh tâm sân hận, đa phần đọa vào súc sinh đạo, biến thành loài rắn độc, vô cùng đáng sợ. Lúc người sắp chết hoặc vừa mới chết, nếu như nghe thấy thân thuộc khóc lóc, liền dễ dàng động tình ái. Vừa có tâm này, cũng không còn hi vọng vãng sinh. Rất nhiều người, tại lúc phụ mẫu lâm chung, mặc kệ bệnh nhân ra sao, chỉ là theo thói quen thế tục, vội vàng tắm rửa mặc quần áo, khóc lớn kêu to. Cho nên phụ mẫu cả đời niệm Phật hi vọng cầu sinh Tây Phương hóa thành bọt nước, bị lũ thân thuộc vô tri này cứng rắn đẩy vào trong ác đạo. Cho đến phụ mẫu đọa ác đạo, con cháu mới mời chút hòa thượng đạo sĩ đại náo phô trương, chỉ để người ta nói hắn là hiếu tử. Biện pháp này gọi là bán hiếu, sai lầm là rất lớn rất lớn.

Hỏi: Như vậy những việc tắm rửa thay y phục v.v..., nên xử lý tại thời điểm nào?

Đáp: Hẳn là tại sau khi người chết toàn thân lạnh thấu, mới có thể tắm rửa thay y phục, mới có thể khóc lóc. Nếu như thân thể lạnh cứng, có thể dùng khăn nóng đắp lên cánh tay, khuỷu tay, đầu gối v.v..., một lát liền có thể biến mềm.

Hỏi: Mời hòa thượng đạo sĩ niệm kinh hữu dụng không?

Đáp: Muốn niệm kinh, hẳn là mời hòa thượng, không thể dùng đạo sĩ. Kỳ thật hiện tại hòa thượng giới hạnh tinh nghiêm cũng rất ít, gia thuộc tự mình tại trước bài vị niệm Phật nhiều hơn cũng được. Dù là mời hòa thượng, cũng là niệm Phật tốt hơn.

Hỏi: Người chết đến tột cùng có sinh Tây Phương hay không, người khác có biện pháp biết sao?

Đáp: Có! Nếu như người chết dự báo trước ngày giờ mình chết. Đến lúc đó, trông thấy Phật tới đón tiếp, rất vui vẻ niệm Phật mà đi. Người khác nghe thấy tiếng nhạc trên không trung, ngửi thấy hương thơm kỳ dị, cái này cố nhiên là chứng cứ vãng sinh Tây Phương. Dù cho công phu kém một chút, không có những chỗ tốt kia, chỉ cần người sau khi tắt thở, trải qua nửa ngày, người khác nhẹ nhàng thăm dò trên người họ. Nếu là toàn thân đã lạnh, chỉ có đỉnh đầu là vẫn nóng, cái này cũng nhất định là vãng sinh Tây Phương không thể nghi ngờ. Mắt lạnh cuối cùng, sinh thiên đạo. Tim lạnh cuối cùng, sinh nhân đạo. Bụng lạnh cuối cùng, sinh quỷ đạo. Đầu gối lạnh cuối cùng, sinh súc sinh đạo. Lòng bàn chân lạnh cuối cùng, đọa địa ngục đạo. Đây đều là trên kinh Phật nói. Bất quá còn hẳn phải biết, chỉ cần mọi người thành tâm thành ý niệm Phật, tự nhiên có thể vãng sinh Tây Phương, chớ nhiều lần đi dò xét lạnh nóng. Bởi vì lúc này người chết thần thức chưa đi, nếu bị kích thích, sinh lòng phiền não, cho nên không thể vãng sinh, vậy thì tác hại không nhỏ.

Hỏi: Còn có chuyện gì khác muốn để ý sao?

Đáp: Phía trên lời nói, đều là khẩn yếu nhất. Người học Phật, có thể chuẩn bị như vậy, đến lúc lâm chung, tự nhiên không còn xảy ra cái gì sai lầm. Nếu muốn biết kỹ càng chút, có một quyển sách, gọi là "Sức Chung Tân Lương", nhìn xem liền biết. Còn có các sách "Lâm chung tam đại yếu" , "Nhân sinh chi tối hậu" , cùng "Sự kiện lớn nhất trong đời người" v.v..., đều có thể tham khảo.

9. Lời Kết

Hỏi: Bình thường đều nói Thế Giới Cực Lạc, có cửu phẩm liên đài. Đây là ý gì?

Đáp: Phàm là sinh đến Thế Giới Cực Lạc, đều không phải nhục cốt phàm thai, đều là từ trong hoa sen sinh ra. Chúng ta trên thế giới này, có một người niệm Phật, Thế Giới Cực Lạc trong ao thất bảo, liền sinh ra một đóa hoa sen. Dưới hoa sen, lại có các loại bảo đài, cho nên gọi là liên đài. Người niệm Phật càng nhiều, hoa sen trong ao cũng càng nhiều. Người niệm Phật công phu càng lớn, hoa sen trong ao cũng đặc biệt tươi tốt (Trong hồi hướng kệ phía trên, câu "Trang nghiêm Phật Tịnh Độ" chính là ý tứ này). Cho đến lúc người niệm Phật sắp phải chết, A Di Đà Phật, cầm đóa hoa sen này, cùng Quán Âm, Thế Chí, Bồ Tát đại chúng, tới đón người này. Thần thức người này thác vào trong hoa sen. Vãng sinh Tây Phương, đợi đến hoa sen nở, liền có thể trông thấy Phật Bồ Tát kim diện, nghe thấy Phật Bồ Tát thuyết pháp, dần dần minh bạch đạo lý của Phật, chậm rãi liền cùng Bồ Tát đồng dạng. Nhưng là người vãng sinh, ngày thường niệm Phật công phu khác biệt, làm việc thiện lớn nhỏ khác biệt, cho nên hoa sen nở nhanh chậm cũng khác biệt. Án theo hoa sen nở ra nhanh chậm, chia làm chín loại, đây chính là bình thường nói cửu phẩm liên đài. Loại tốt nhất, gọi là thượng phẩm thượng sinh, một khi sinh đến Tây Phương, hoa sen lập tức liền nở, lập tức có thể gặp Phật. Cái này cần phải căn cơ rất lớn, công đức rất tốt mới có thể được. Loại thấp nhất, gọi hạ phẩm hạ sinh, phải đi qua rất nhiều niên đại, hoa sen mới nở. Chúng ta niệm Phật càng nhiều càng tốt, chính là vì khi vãng sinh, phẩm vị cao, nhanh gặp được Phật. Bất quá dù chỉ là hạ phẩm hạ sinh, cũng đã liễu thoát sinh tử, thoát ly luân hồi, sớm muộn nhất định gặp Phật, nhất định thành Phật. So với sinh ở cõi trời, cõi người, tốt hơn không biết mấy ngàn vạn lần!

Hỏi: Giống chúng ta những phàm phu ngu dốt này, tội nghiệt sâu nặng, chính là hạ phẩm hạ sinh, chỉ sợ cũng không có hi vọng. Dựa vào công đức niệm Phật, đời sau còn được làm người. Dù cho không thể lại được thân người, tại trong âm ti bớt chịu tội một chút cũng là tốt, có phải hay không?

Đáp: Tuyệt đối không nên còn có ý nghĩ này, còn ý nghĩ thế này, liền không có hi vọng vãng sinh. Phải biết, Phật là từ bi nhất, pháp lực của ngài là vô biên. Ngài từng nói qua, bất kể người nào, cho dù là người có tội ác cực lớn, chỉ cần chịu sám hối tội lỗi của mình, chịu thành tâm niệm Phật, Phật nhất định tới đón. Phật nhất định không nói dối, hoài nghi giống như ông, đối với vãng sinh là rất có trở ngại.

Hỏi: Từ trước đến nay niệm Phật rất nhiều, thành công rất ít, đều là vì nguyên nhân này sao?

Đáp: Có rất nhiều người đều vì nguyên nhân này, nhưng cũng không giống. Có ít người rất tùy tiện, hôm nay niệm ngày mai không niệm, nhàn rỗi niệm, bận bịu không niệm, lúc khỏe niệm, lúc bệnh không niệm, lúc nguy cấp niệm, lúc vô sự không niệm, cách niệm Phật như vậy, tịnh niệm không nối tiếp, là vô dụng. Lại có người bình thường, niệm Phật là ra vẻ cho người khác nhìn, trong miệng niệm Phật, trong tâm không có Phật, niệm Phật loại này, cùng Phật cũng không phát sinh quan hệ. Có người, coi là khi còn sống niệm Phật, đến trong âm ti có thể làm tiền dùng, người kiểu này cam tâm làm quỷ, là vô tâm nghĩ đến Tây Phương. Lại có người niệm Phật là vì cầu con, cầu phú quý, cầu trường sinh, cầu thần tiên. Người kiểu này chí hướng là đang cầu xin phúc báo nhân thiên, Thế Giới Cực Lạc hắn cũng không muốn đi, tự nhiên không có phần của hắn. Ông nghĩ người thật vì sinh tử mà niệm Phật, đã rất ít, người vãng sinh Tây Phương sao có thể nhiều đây?

Hỏi: Chẳng lẽ niệm Phật chuyên vì dự định sau khi chết, khi còn sống, một điểm chỗ tốt không có sao?

Đáp: Không phải như vậy. Người niệm Phật, đương nhiên tại khi còn sống cũng có thật nhiều chỗ tốt, bất quá không nên dùng tâm đi cầu thôi. Bởi vì chỗ tốt khi còn sống, coi như cầu đến, cũng bất quá là chuyện trong mấy năm, mấy chục năm. Mà chỗ tốt khi sinh đến Thế Giới Cực Lạc, lại là vĩnh vĩnh viễn viễn vô cùng vô tận. Chúng ta lấy công đức niệm Phật cực lớn như vậy, vẻn vẹn đổi lấy một ít phúc báo cõi trời, cõi người, vậy không phải là cầm châu báu vô giá, đi đổi một cây kẹo đường để ăn sao?

Hỏi: Quyển sách này xem hết, tôi lại muốn xem mấy quyển sách khác, không biết sách gì dễ xem?

Đáp: Có thể xem "Khuyến thế bạch thoại văn", "Sơ cơ Tịnh nghiệp chỉ nam", "A Di Đà Kinh bạch thoại giải thích", "Sức chung tân lương", "Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao" v.v... Những sách này lưu thông rất rộng, có thể thỉnh mấy quyển đến xem. Nếu như lại muốn xem nhiều, có thể tìm người chân chính nghiên cứu Phật học, mời họ chỉ đạo ông nên xem những sách gì. Tự mình xem lung tung, chỉ sợ không thích hợp, có thể sẽ vô ích mà có hại. Ở chỗ này còn có một câu hẳn là nên dặn dò, chính là chúng ta không có tài cán, không có học vấn, tốt nhất ít đọc sách, niệm Phật nhiều. Kỳ thật ông có thể đem bản sách nhỏ này xem hiểu, nhớ kỹ, chiếu phía trên nói tới hoàn toàn chính xác thực hành, bảo đảm ông nhất định vãng sinh.

Hỏi: Hiện tại khắp nơi có nhiều bút gỗ mâm cát (cầu cơ), hàng đàn, không phải Tiên thì là Phật, chiếu vào bọn hắn giáo huấn học, không phải có thể tin hơn chút sao?

Đáp: Tôi nói tự mình đọc sách lung tung, vô ích mà có hại, chính là vì cái này, đàn cầu cơ các nơi, hơn phân nửa là một ít quỷ có linh khí, mượn cớ lấy Tiên Phật danh tự đến hàng đàn. Bọn hắn linh khí lớn nhỏ khác biệt, cho nên có thô bỉ không chịu nổi, để cho người nhìn muốn ọe, có múa bút thành văn, làm thơ làm từ. Lời bọn hắn nói, mặc dù đều là khuyên người hành thiện, nhưng cùng đạo lý Phật nói tới lại không giống. Tin tưởng bọn họ, nhiều nhất hưởng một chút phúc báo trời người. Còn như muốn thoát ly luân hồi, siêu sinh Cực Lạc, nên hoàn toàn phục tùng giáo huấn của Phật dạy, hết thảy sách vở bàng môn ngoại đạo cùng bút gỗ mâm cát, cũng không thể nhìn. Những người kiến thức nông cạn, thường thường không phân rõ tốt xấu, trông thấy trên sách khen thiện, đều có danh tự Phật Bồ Tát, liền coi là chân chính Phật học thư tịch, đó là rất có hại, cho nên tôi nói tốt nhất ít đọc sách, niệm Phật nhiều.

Hỏi: Như vậy ngài nói những lời này, liền có thể dựa vào sao?

Đáp: Đáng tin. Bởi vì đây không phải tôi trống rỗng tạo ra, đều là từ xưa đến nay, những người đối với Phật học rất có nghiên cứu nói qua. Bất quá những sách kia rất nhiều rất sâu, người bình thường xem không hiểu, tôi đem những ý quan trọng trong đó, biến thành ngôn ngữ thông tục tới nói, khiến cho vô luận là ai, đều có thể hiểu rõ.

Hỏi: Lời nói của những danh nhân từ cổ chí kim kia, liền nhất định không có sai sao?

Đáp: Lời bọn họ nói cũng không phải ý của chính bọn họ, đều là trên kinh Phật có. Đã là Thích Ca Mâu Ni Phật chính miệng nói, chẳng lẽ giảng nửa ngày, ông còn không tin Phật sao?

Hỏi: Tôi cái khác có thể không tin, nhưng quả thật tôn sùng Phật giáo, bất quá ngài đối với tôn giáo khác không khách khí phê bình như thế, ngài chẳng lẽ không sợ người tôn giáo khác, cũng tới phản đối lời của ngài sao?

Đáp: Không sợ, bởi vì vừa rồi đã nói qua, những lời này không phải ý của chính tôi, đều là trực tiếp gián tiếp từ kinh Phật có được. Bọn hắn muốn phản đối Phật, tự nhiên có Phật đến đảm đương, cùng tôi có liên can gì.

Hỏi: Lời của ngài câu câu đều tốt, bất quá tính tình thật không tốt, hôm nay lại nói quá nhiều, tôi cảm thấy có chút mơ hồ. Xin ngài nói đơn giản lại một lượt, không biết ngài còn kiên nhẫn không?

Đáp: Có thể, tôi lại chia mấy điểm tới nói:

Một, nên biết người thần thức bất diệt, nhân quả báo ứng là thật. Muốn thoát ly lục đạo luân hồi, nhất định phải học phật.

Hai, tín ngưỡng tôn giáo không tốt tổn hại rất lớn. Phật giáo giáo lý cao thâm nhất, tôn chỉ thuần chính nhất, lịch sử xa xưa nhất, tín đồ đông đảo nhất, cho nên chúng ta hẳn là tin Phật giáo.

Ba, Phật giáo pháp môn rất nhiều, đại khái nhiều môn rất khó học. Thuận tiện nhất dễ dàng nhất, không gì bằng Tịnh Độ tông cho nên chúng ta học Phật, nên học Tịnh Độ tông.

Bốn, người tu Tịnh Độ nên tin thế giới này thật khổ, Thế Giới Cực Lạc là thật vui, A Di Đà Phật là đại từ đại bi. Chỉ cần chúng ta một lòng niệm Phật, lâm chung Phật tự nhiên tới tiếp dẫn, nhất định sẽ không sai.

Năm, người tu Tịnh Độ, nhất định phải nguyện ý thoát ly thế giới này, nhất định phải nguyện ý vãng sinh Thế Giới Cực Lạc, cũng nhất định phải nguyện cho hết thảy chúng sinh, cùng sinh Thế Giới Cực Lạc.

Sáu, người tu Tịnh Độ, nên thường xuyên thành tâm niệm Phật. Phật hiệu không rời miệng, tràng hạt không rời tay, tốt nhất có thể niệm đến nhất tâm bất loạn, liền hoàn toàn có thể nương tựa, nhưng không dễ dàng đạt tới nhất tâm bất loạn, trọng yếu nhất vẫn là tín nguyện.

Bảy, người niệm Phật, nên tuân thủ ngũ giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Cũng tùy theo sức của mình, tùy thời tùy chỗ làm nhiều việc thiện.

Tám, người học Phật, nên đem niệm Phật, làm việc thiện hết thảy công đức, hoàn toàn hồi hướng Tịnh Độ. Không thể cầu tiêu tai giải nạn, hoặc cầu hết thảy chỗ tốt cõi trời người.

Chín, người học Phật, nên tùy thời tùy chỗ khuyên người niệm Phật, thân thuộc, bằng hữu, thân thích của mình càng thêm quan trọng, để đến lúc lâm chung, được bọn họ trợ giúp.

Mười, người học Phật, không thể tin sách vở ngoại đạo. Trên Phật học gặp chỗ không rõ, nên mời người chân chính nghiên cứu qua Phật học chỉ đạo, không thể tin vào bàng môn ngoại đạo nói mò.

Mười điều trên, ông chỉ cần có thể nhớ kỹ, thật tin, vãng sinh Tây Phương là vững vững vàng vàng. Tôi có thể trước tiên vì ông chúc mừng!

Hỏi: Hiện tại tôi đối với Phật giáo, đã không có chút nào nghi vấn, quyết định như pháp thực hành. Tương lai tôi được thoát ly khổ hải, quyết định vãng sinh Cực Lạc, tất cả đều là nhờ ngài chỉ bảo, tôi phải báo đáp ngài như thế nào đây?

Đáp: Tôi không dám nhận ông báo đáp, tôi đem học Phật chỗ tốt cùng phương pháp, thành thành thật thật nói cho người, là học Phật bổn phận. Chỉ mong ông chiếu lời tôi nói niệm Phật nhiều hơn. Đồng thời khuyên nhiều người khác niệm Phật, như vậy phẩm sen của ông có thể tăng cao. Càng hi vọng ông sinh đến Tây Phương, gặp Phật nghe pháp chứng vô sinh pháp nhẫn, sớm ngày trở lại trên thế giới này, đem hết thảy chúng sinh tại trong khổ não, hoàn toàn độ thoát, vậy tôi liền rất cảm ân.

Người kia đã triệt để không còn nghi ngờ, muốn nương vào Phật lực gia bị, để không còn chướng ngại, cùng đối trước Phật lễ bái hồi hướng rằng:

Một, hồi hướng chân như thực tế, tâm tâm khế hợp.
Hai, hồi hướng Phật quả bồ đề, niệm niệm viên mãn.
Ba, hồi hướng pháp giới chúng sinh, đồng sinh Tịnh Độ.

Còn nói kệ rằng:

Tôi xưa đã tạo bao ác nghiệp
Đều do vô thủy tham sân si
Bởi thân khẩu ý phát sinh ra
Hết thảy tôi nay nguyện sám hối. 

Nguyện tương dĩ thử thắng công đức, 
Hồi hướng pháp giới chư hữu tình, 
Phổ nguyện thẩm nịch chư chúng sinh, 
Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật sát.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây